Demokracija in družba – resnični izziv voditeljstva

prof. Pierre Casse,
Poslovna šola IEDC Bled


Pravijo, da je demokracija najslabša oblika vladanja, razen vseh ostalih, ki smo jih poskusili.

W. Churchill

Demokracija preprosto pomeni, da ljudje vladajo ljudem, za ljudi.

O. WildePogosto citirana izjava »Demokracija pomeni, da ljudje vladajo ljudem, za ljudi,« odpira nekatera temeljna vprašanja, ko jih prenesemo v današnji globalni družbeni in politični kontekst. Na primer:
  1. ko rečemo »vladajo ljudem«: ni jasno, na koga se to nanaša. V globalnem kontekstu, v katerem smo vse bolj medsebojno povezani in soodvisni, kjer so meje med družbami, regijami in državami nejasne, ni tako očitno, kdo so »ljudje«, katerim vladajo. To je pomembno vprašanje glede na trenutne trende migracij, tako po vsej Evropi kot drugod po svetu;
  2. ko rečemo »ljudje vladajo«: to je zahtevno vprašanje, še posebej zaradi vpliva, ki ga imajo nove komunikacijske tehnologije na način skupnega življenja. Postopek izvolitve kompetentnih predstavnikov, ki bodo odločali v interesu ljudi, ima, kot vsi vemo, nekatere resne pomanjkljivosti. Vključenost ne zanima vseh članov družbe;
  3. ko rečemo »za ljudi«: gre za pravično prerazporeditev rezultatov naših skupnih prizadevanj. Tudi tu moramo priznati, da ima nekaj skupin ljudi več koristi kot druge in da tako imenovana gospodarska in socialna pravičnost ni pravilo v mnogih delih sveta. Vprašanje je: kdo so glavni upravičenci demokratičnega pristopa k organizaciji družbe?


Z vidika voditeljstva so resnični izzivi sledeči:

  1. Kako lahko izboljšamo izvajanje demokratičnih načel, ne da bi ogrozili našo varnost in razvoj?
  2. Kako se lahko upremo pritiskom interesnih skupin ali jih preprečimo, ko s svojimi aktivnostmi izkoriščajo demokratična načela in prakse v lastno korist?
  3. Kako se lahko izognemo naši naravni narcistični sli po moči in nadzoru nad drugimi?

Po skrbnem premisleku, glede na značilnosti človeške narave, je morda uveljavljanje demokratičnih načel v organizacijskem svetu naivno in nerealno. Četudi to drži, ali imamo izbiro?


Voditeljske sanje ali nočna mora

»Demokracija je mehanizem, ki zagotavlja, da nam ne bodo vladali bolje, kot si zaslužimo.«

G. B. Shaw

»Vizija so sanje z rokom trajanja.«

A. Roddick

Jasno je, da je demokracija, kot okvir za javno vodenje, bolj ideal kot pa realnost. Koncept demokracije je zvezda vodnica v daljavi, želja, ki je ne bomo nikoli dosegli. Naša narava nas omejuje pri uresničevanju naših sanj, potisnjeni smo v frustracije. Hrepenimo po načelih in prosimo za podporo, voditelji pa nam zagotavljajo, da nam jo lahko dajo in da bodo to tudi storili, vendar smo vedno znova razočarani.

Vzemimo si torej trenutek za premislek o nekaterih vprašanjih, povezanih z demokratičnim voditeljstvom v današnjem svetu.

  • Moč je podkupljiva sila – ne moremo se izogniti dejstvu, da moč skozi čas izkrivlja človekovo perspektivo. Moteče vpliva na temeljne predpostavke, ki usmerjajo človekovo obnašanje.
  • Demokracija je naklonjena peščici – George Orwell je zajel bistvo tega vprašanja v svoji zgodbi Živalska farma, ko je pri opisovanju demokracije pod vodstvom prašičev z dvorišča poudaril, da čeprav so v demokratični družbi vsi ljudje enaki, so nekateri ljudje bolj enaki kot drugi. Živimo orwelovsko prerokbo.
  • Ideali so nestimulativne sanje – zdi se, da se razkorak med idealom in realnostjo veča kljub našim željam in najboljšim namenom. Posledica tega je, da vedno več ljudi izgublja zaupanje v demokratični proces in se ne vključuje vanj.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.