Vloga vodje pri gospodarjenju z organizacijsko energijo

Dr. Danijela Brečko,
direktorica Instituta SOFOS in vodja projekta Organizacijska energija


V Grand hotelu Union smo 23. novembra 2016 podelili nagrade za najboljši indeks Organizacijske energije. Letos je projekt prerasel v sistem za spodbujanje produktivnosti, kjer je glavna naloga vodij razvijanje strasti zaposlenih za doseganje ciljev. S tem namenom smo raziskali, kako z organizacijsko energijo gospodarijo zmagovalci in dobitniki priznanja za najvišji indeks organizacijske energije 2016?Fenomen organizacijske energije zadnja lete navdušuje in zaposluje vodje kot tudi HRM-strokovnjake. Vsi se zavedamo, da se svet izjemno hitro razvija in da prehajamo iz dobe geocena v dobo antropocena. Za geocen je značilno, da potrebne vire energije črpamo iz zemlje, v dobi antropocena pa je glavni vir energije človek. Kajpak bomo še vedno odkrivali nove vire energije, ki bodo povezani z naravnimi viri, toda na področju ravnanja ljudmi pri delu presežek in s tem konkurenčno prednost predstavlja človek in njegovi osebni viri energije. In ravno s tem se ukvarja fenomen organizacijske energije.

Vemo, da vsak človek poseduje svojo naravno energijo, ki jo prinaša v delovno okolje. V delovnem okolju se namreč ta naravna energija sprošča, pri tem pa imajo največji vpliv vodje. Ali se sprosti malo ali veliko energije, kakšne kakovosti in kakšne intenzitete je ta energija, je odgovornost vodje. Pa ne le to, vodje imajo pri tem še eno pomembno nalogo. Poleg ustvarjanja pogojev za sproščanje kakovostne energije morajo poskrbeti tudi za zadrževanje kakovostne energije v organizaciji in si tako zagotoviti pozitivno energijsko bilanco. Tako trdim, da bodo vodje prihodnosti tisti, ki bodo znali najbolj spretno gospodariti z organizacijsko energijo svoje organizacije.

Med prejemniki nagrad za najboljši indeks organizacijske energije sta podjetji Plastika Skaza, ki je prejelo nagrado za najvišji indeks organizacijske energije v panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki ter informacijsko podjetje Agitavit Solutions, ki je to prestižno nagrado prejelo v panogi Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti.


Dobro energijo lahko opazite že »na oko«

»Dobro energijo lahko opazimo že na oko,« pravi Tanja Skaza, direktorica podjetja Plastika Skaza, kjer dobro energijo zaznajo skozi visoko motiviranost ljudi že zjutraj, ko vstopijo skozi vrata podjetja. Če vidijo nasmejane obraze in iz pisarn slišijo smeh, je to dober znak, da prevladuje produktivna energija. Motivacija zaposlenih pa še raste, če prihajajo do ciljev skupno, kot ekipa. Dobra energija se v podjetju kaže tudi takrat, ko zaposleni živijo enake vrednote. In čeprav so dnevi in energija v podjetju dinamični in polni izzivov, jih lahko tisti, ki sledijo in živijo skupne vrednote, uspešno rešujejo.

V Agitavit Solutions pa ugotavljajo, da so glavni vire dobre energije osebni motivi ljudi. Le-ti jim dajejo moč in energijo, da se spopadajo z delovnimi izzivi. Če jih lahko uresničijo v danem okolju oziroma podjetju, potem so tudi produktivni in uspešni. Kadar prevladuje dobra energija, ljudje dajejo predloge za izboljšave tudi, ko jih nihče zanje ne vpraša in se ne tičejo nujno njihovega področja dela. Kaže se tudi tako, da z veseljem prevzemajo dodatne naloge in so odgovorni pri njihovem izpolnjevanju. Da so za nekaj, kar prevzamejo, pripravljeni narediti vse, da to tudi izpolnijo. In nenazadnje – da se pri svojem delu zabavajo.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.