Izobraževanje kot osrednji del oblikovanja organizacij prihodnosti

Katarina Petronijevič,
strateški HR partner, Danfoss District Energy


Zavedanje, da smo na pragu nove ere, ki jo označujejo trendi, kot so digitalna transformacija in Industrija 4.0, postaja vedno bolj prisotno. Ne spreminja pa se le poslovno okolje in posledično organizacije. Korenite preobrazbe vidimo tudi v načinu dela, kot tudi v celotnem dojemanju razvoja naših karier in poslovnega življenja na splošno. Spremembe se prilagajajo močnim vplivom globalizacije, razpršenosti in raznolikosti virov in timov, spreminjanju širše družbe, načinu socialnih interakcij, 24-urni delovni kulturi, preobremenitvi informacij, usposabljanju virtualnih timov komuniciranja ter nenazadnje v spreminjajoči se demografski sliki človeštva.Dolgotrajnost življenja ali 100-letno življenje, ki naj bi ga doživel že vsak drugi Zemljan rojen po letu 20071, ter vse hitreje prihajajoče nove generacije bodo spremenile naš pogled na poslovno življenje in razvoj lastnih kompetenc. V središče dogajanja pa je postavljen HR.

Skrb za zadržanje talentov, aktivno sooblikovanje kulture, kjer zaposleni delajo zavzeto in presegajo pričakovanja običajnega, vzdrževanje in krepitev slovesa dobrega delodajalca ter vedno bolj v ospredje stopajoča osredotočenost na izkušnjo zaposlenega v podjetju, produktivnosti zaposlenih, oblikovanje učinkovitih organizacij, so le nekateri izmed izzivov, s katerimi se bodo kadrovniki vedno pogosteje srečevali.

Ključ do uspeha pri proaktivnem grajenju organizacij za prihodnost se nahaja v nenehnem izobraževanju in skrbi za »always on« izkušnjo učenja oz. izobraževanja, ki dovoljuje zaposlenim graditi svoje kompetence hitro, preprosto in pod njihovimi pogoji. Učenje, ki je na voljo na različnih mobilnih platformah in omogoča grajenje virtualnih skupnosti, kjer se znanje lahko deli kar samo po sebi nudi dodatne možnosti za nadgradnjo.


KAJ JE IZOBRAŽEVANJE 3.0
Če pomislimo na izobraževanje, najprej pomislimo na šolo, učilnice in profesorje, ki nam z jasno zastavljenim učnim načrtom, končnim ciljem, definiranim potekom ter s predvideno hitrostjo podajajo vsebino, ki je predvsem teoretične narave. Preverjanje se opravlja preko testov, esejev in izpraševanja. Končni dokaz za osvojeno znanje pa je pridobljena nova stopnja formalne izobrazbe in temu pripadajoč naziv. Učeni smo preko tradicionalnih pristopov, kjer je študent pasivni prejemnik predhodno uveljavljenih snovi. Izobraževanje v odrasli dobi se ne razlikuje bistveno.

Vendar se, tako kot okolje, hitro spreminjajo tudi metode in tehnologija izobraževanja in učenja. Tradicionalne sisteme nadomešča širok nabor novih tehnologij za oblikovanje vsebin, njihovo prejemanje in komunikacijski kanali, kot je videodistribucija in mobilna uporaba. Vsebine izobraževanja postajajo za prejemnika vedno bolj odprte in fleksibilne, ki spodbujajo kreativnost. Kanali pa so odprti in prostopretočni ter omogočajo nadgrajevanje znanj, kot tudi ponovno uporabo na drugih področji, drugih ljudi v drugem delu sveta. Zahvaljujoč eksploziji visoko kvalitetnih, brezplačnih kanalov, kot so YouTube, Khan Academy, Udacity, Udemy, Courseram, NovoEd, edX in drugi, omogočajo organizacijam in posameznikom dostop do nenehnega izobraževanja. Opaža pa se tudi vzhajajoč trend, da ugledne univerze objavljajo internetna kratka izobraževanja za nizko ceno, za katero prejmeš certifikat in ne druge stopnje izobrabe.2 To spodbuja občutek lastništva tako nad lastnim izobraževanjem kot tudi nad sooblikovanjem vsebin in iskanju priložnosti za nadaljnji razvoj, ki raste eksponentno. Učenje se je premaknilo iz učilnic. Svet, v katerem živimo, je postal platforma za učenje, kjer si izbiramo vsebine, čas in kanal prejemanja vsebin ter možnost za nadgrajevanje teh istih vsebin.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.