IZ REVIJE


11_avgust_september_2017.png
Pred kratkim sem bila na kosilu s poslovnim partnerjem. Njihovo podjetje, lastnikov je več, skupaj so že od študentskih let, raste, se razvija, se združuje z drugimi podjetji, zaposlujejo vedno nove sodelavce, širijo se tudi v drugih državah. Fluktuacija je minimalna. Vse skupaj približno sto zaposlenih. Ni malo, ni ogromno. Gre za finančno branžo, kar v osnovi pomeni relativno konservativno okolje....
HRM_ovitek_junij_julij_2017-1.png
Tema uravnoteženosti poklicnega in zasebnega življenja ni nova, a je znova v ospredju. Kapitalizem in hiter razvoj tehnologije imata za posameznika tako prednosti kot tudi pasti. In ena od teh je zagotovo razpetost med delom, družino, prostim časom, materialnimi in duhovnimi dobrinami pri posamezniku in obstoj na neizprosnem trgu za podjetja.
HRM_ovitek_april_maj_2017-1.jpg
Vsakič, ko punce uredniškega odbora tuhtamo o prihodnji številki revije, kaj bo njena nosilna tema in kaj vse ta tema povleče za seboj, se še bolj zavem, kako zelo disruptivno je naše in mednarodno okolje, kako hitro se spreminjajo razmerja, dojemanja in trendi na področju razvoja podjetij in trga dela. S tovrstno tematiko se srečujem že od konca študentskih let, ko sem prve uredniške izkušnje pilila še pri medijski družbi Dnevnik. Deset let ni veliko, a če bi na hitro pogledala, kako zelo so se razmere spremenile v teh letih, se zdi, da bi lahko dodala še eno ničlo tej številki.
HRM_ovitek_februar_2017-1.png
Kdo ve bolje? Jaz ali algoritem? O trendih in napovedih za gospodarstvo in trg dela v Sloveniji je bilo v zadnjih dveh mesecih veliko zapisanega in rečenega, večinoma z optimističnimi napovedmi.
HRM_ovitek_november_2016-1.jpg
Raznolikost letošnjih nagrajenih projektov HRM razveseljuje več področij razvoja kadrov. Če je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica navdušila s sistematičnostjo, kompleksnostjo projekta in predvsem z izredno aktivnim vključevanjem vseh akterjev – od uprave do predstavnikov zaposlenih, je na drugi strani Koncern Kolektor navdušil z aktivnostmi, ki spodbujajo najpomembnejše in najbolj dragoceno v naših življenjih – zdravje. Obe omenjeni podjetji imata, kot tudi zahteva razpis, merljive učinke v praksi in izkazujeta dobršno mero družbene odgovornosti. Izjemnost letošnjega zmagovalnega projekta KCDM – Kompetenčni center za design management gre korak naprej.
HRM_naslovnica_september_2016.jpg
Urejanje (novih) delovnih razmerij Iz uvodnika: "Kazalec uspešnosti niso bilance stanja, mnogo resničnejša pokazatelja sta energija organizacije in način njenega upravljanja," so besede Garryja Jacobsa, izvršnega direktorja Svetovne akademije znanosti in umetnosti. Njegove besede so si namreč sposodili pri letošnjem projektu nacionalnega merjenja organizacijske energije v slovenskih podjetjih in organizacijah. Da smo te besede dali na naslovnico revije, ki se tokrat posveča vprašanjem urejanja delovnih razmerij, ni naključje. Najsi tema delovnih razmerij zveni duhamorno v primerjavi z razpravo o mehkih temah, kot so raznolikost, uresničevanje idej in inovativni pristopi, zavzetost, zadovoljstvo, voditeljstvo, vrednote organizacij oziroma…
HRM_ovitek_oktober_2016-1.jpg
Urejanje (novih) delovnih razmerij   Iz uvodnika: "Kazalec uspešnosti niso bilance stanja, mnogo resničnejša pokazatelja sta energija organizacije in način njenega upravljanja," so besede Garryja Jacobsa, izvršnega direktorja Svetovne akademije znanosti in umetnosti. Njegove besede so si namreč sposodili pri letošnjem projektu nacionalnega merjenja organizacijske energije v slovenskih podjetjih in organizacijah. Da smo te besede dali na naslovnico revije, ki se tokrat posveča vprašanjem urejanja delovnih razmerij, ni naključje. Najsi tema delovnih razmerij zveni duhamorno v primerjavi z razpravo o mehkih temah, kot so raznolikost, uresničevanje idej in inovativni pristopi, zavzetost, zadovoljstvo, voditeljstvo, vrednote organizacij oziroma…
HRM-revija-junij-2016-naslovnica.jpg
Dodana vrednost raznolikosti in različnosti Iz uvodnika: " V osnovi definicija raznolikosti označuje razlike v kulturi in okolju, spolu, generacijah ipd. Njena redefinicija temu dodaja še bolj pomembno področje – raznolikost miselnosti. Slednje si želimo, a je ne moremo uspešno upravljati, če ne razumemo in sprejemamo osnovne dimenzije oziroma definicije. Kako delajo milenijci v primerjavi z baby boomerji, kako vodijo ženske in kako moški, kaj v okolje prinaša kader iz ameriške, nemške, azijske, skratka druge kulture? Kaj mi prinašamo v okolje, v katerega vstopamo? Kako so lahko popolnoma različni člani kot tim usklajeni, harmonični, učinkoviti in uspešni? … Kako bomo torej dosegli visoko zavzetost, ki je danes tako opevana, če pa naših…
HRM_April-naslovnica_high_res.jpg
Od ideje do rezultatov Iz uvodnika: Odnos je donos. Vmes se zgodi inovacija.Za vsemi temi uresničenimi idejami se skriva strast, ki poganja celotno kolesje. Včasih meji na norost, ampak saj takšen je tudi svet. Zato se v tej številki revije z avtorji na različne načine sprehajamo skozi različne prikaze, analize, malo manjše in malo večje primere in vprašanja, ki imajo konec koncev v večini primerov za skupni imenovalec strast za ustvarjalnost. Doc. dr. Matej Černe se sprehodi skozi mite o ustvarjalnosti in inovativnosti. Na praktičen način prikaže, kdo so lahko inovatorji in kako ustvarjalnim in inovativnim zaposlenim zagotovimo ustvarjalni preboj, kakšne so zgodbe velikih imen Googla, Appla, ne nazadnje Alfreda Hitchcocka ali celo…
naslovnica_feb_2016.jpg
Danes organizacija ne more biti več samozadostna, prav tako ne njeni ljudje. Okolje in politično ekonomske razmere tega ne dopuščajo. Da bi razumeli, zakaj smo, kjer smo, moramo razumeti, kaj se dogaja okoli nas. V širokem smislu, ne samo v Sloveniji. Ko to razumemo, pridemo do druge ključne zadeve, to je razumeti mikro okolje in ga znati razvijati in prilagajati. Da lahko kaj takšnega naredimo dovolj zavzeto – kajti le zavzeto je lahko kreativno in učinkovito do mere kot bi radi, hitro – da nas ne prehitijo drugi, inovativno – da smo dovolj drugačni, novi in zanimivi, prodajno uspešno in lepo zapakirano (če je to potrebno), moramo sodelovati in se povezovati. Vsi. Pri tem ima HR osrednjo vlogo povezovalca. O tem pišemo v tej številki…
BEEP_naslovnica_nov_2015_1.jpg
BEEP! je penovljena revija HRM, ki združuje teme s področja razvoja ljudi, organizacij in vodenja. Z nami so redni kolumnisti in številni strokovnjaki. odkrivali bomo zanimive osebnosti, spremljali odmeve HR in voditeljskih dogodkov, v prvi vrsti pa še naprej objavljali strokovne članke. Prva prenovljena številka je namenjena temi kulturnega kapitala, vrednotam, organizacijske kulture in evolucijskega voditeljstva
Naslovka_HRM_Revija_oktober_2015_1.jpg
Zadnja številka revije HRM, ki je posvečena vprašanju kako izobraževati, motivirati in se resnično približati zaposlenim v času digitalne družbe? Pri ustvarjanju revije HRM smo se veliko naučili tudi sami. Z novim znanjem smo revijo vsebinsko in oblikovno prenovili, tako da boste novo številko revije HRM prejeli pod imenom BEEP, (Business Execution by Empowering People«. Revija bo posvečena novim načinom razumevanja in reševanja izzivov sodobnih managerjev, voditeljev in organizacij, ki razumejo, da je za (poslovni) uspeh ključno boljše vodenje in opolnomočenje ljudi. To v organizacije prinaša nove delovne prakse kot so nehiearhično vodenje, samoorganizirane ekipe ter predanost namenu organizacij. Prihaja torej čas novih izkušenj in novih…
Naslovka_HRM_Revija_september_2015_1.jpg
Tokratna številka si postavlja vprašanje: kakšna bodo delovna razmerja v prihodnosti? Kako jih bomo uredili v svojem podjetju, je odvisno od nas. Zato smo v tej številki, ki obravnava delovna razmerja, določen prostor namenili tudi novim pogledom na voditeljstvo in komunikacijo znotraj delovnih razmerij. Poleg strokovnega znanja, ki ga potrebujemo za učinkovito upravljanje delovnih razmerij, enako močno potrebujemo tudi veščine in kvalitete za razumevanje in povezovanje naših zaposlenih.
Naslovka_HRM_Revija_junij_2015_1.jpg

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.