Management 3.0 – prihodnost vodenja

Voranc Kutnik,
Partner, CorpoHub


Hitrost in fleksibilnost sta ključni za uspeh v današnjem kompleksnem poslovnem okolju. Dovolj hitro usklajevanje sprememb v notranjem okolju podjetja s spremembami v zunanjem okolju je ključnega pomena za rast in razvoj podjetij. Da bi se uspešno spopadla s tem izzivom, skušajo na novo odkriti način organiziranosti, ki bi lahko nadomestil tradicionalno hierarhijo, ali pa se odločijo za vpeljavo enega izmed obstoječih naprednih načinov organiziranosti podjetja.



Management 3.0 temelji na predpostavki, da je vodenje podjetja odgovornost vseh zaposlenih in ne zgolj managerjev. Prav vsi v podjetju morajo skrbeti za izboljšanje organizacijske kulture ter nenehno uvajanje sprememb in iskanje načinov za čim bolj učinkovito doseganje zastavljenih ciljev.


Avtor Managementa 3.0 je Jurgen Appelo, ki je leta 2011 napisal knjigo z istoimenskim naslovom, v kateri je opisal pragmatičen pristop k drugačnemu načina vodenja v podjetjih.
Gre za zbirko vrednot, principov in praks, ki pripomorejo k temu, da zaposlenim ni vseeno, kaj in kako delajo v službi, da vsakodnevno izboljšujejo način dela in da poskrbijo za zadovoljstvo vseh deležnikov. Pri vsem tem pa je naloga managerjev, da ustvarijo sistem, kjer se vse to dogaja brez njihovega vmešavanja. Njihova naloga torej ni, da ukazujejo in nadzorujejo, temveč da ustvarijo delovno okolje, v katerem bodo ljudje srečni in motivirani za delo, bodo pri delu lahko uporabili vse svoje znanje in izkušnje ter si bodo med seboj zaupali.

Po izidu knjige se je pojavila velika potreba po znanju o praksah Management 3.0 in zato je Jurgen ustvaril delavnice, ki jih trenutno izvaja 200 trenerjev po celem svetu.

Zakaj Management 3.0?
Management 1.0 je način vodenja, ki temelji na hierarhiji in je bil izumljen v začetku prejšnjega stoletja. Imenujemo ga tudi znanstveni management oz. taylorizem, saj je najbolj zaslužen za njegov nastanek Frederick Winslow Taylor, ameriški inženir, ki je s tem načinom želel povečati industrijsko učinkovitost.



V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.