Doba hackatonov

Matej Golob,
ustanovitelj in partner, 30Lean


Julija 2007 je bil v Boulderju, Colorado, ZDA, organiziran prvi Startup Weekend. Združil je 70 nadobudnih podjetnikov, ki so si v manjših ekipah zastavili cilj v 54 urah (dva dneva in pol) ustvariti zagonska (startup) podjetja oziroma čim bolj dodelane ideje. V tistem času je Eric Ries pisal blog Startup Lessons Learned, na podlagi česar je l. 2011 izdal knjigo The Lean Startup. Pred tem je Steve Blank izdal knjigo The Four Steps to Epiphany, Alexander Osterwalder pa Business Model Generation. V njih sta razdelala vsak svoj del metodologije in orodij, ki skupaj z Riesovimi ugotovitvami ter izkušnjami tvorijo ogrodje Lean Startup metodologijo. Startup Weekendi so se do danes razširili po vsem svetu, priredili so jih že v več kot 1000 mestih v 135 državah po vsem svetu.Na njem je svoje ideje razvijalo že več kot 210.000 podjetnikov in vodilna metodologija pri razvijanju idej je ravno Lean Startup. V Ljubljani je bil prvi Startup Weekend l. 2012 v Ljubljani in od takrat naprej vsa leta zelo pogosto v različnih krajih, v različnih zasedbah, z različnimi ozadji, zgodbami in imeni. Sam sem sodeloval pri več kot 15 takšnih dogodkih, pri nas in v tujini: od celotne organizacije in izvedbe, do uvodnih nagovorov in mentoriranj. Energija, zavzetost in dinamičnost so vedno fantastični in vsakomur, ki takega ali podobnega dogodka še ni izkusil, ga zelo toplo priporočam – v kakršnikoli vlogi. Uspešne zgodbe po navadi vzpodbudijo nastanek novih, podobnih zgodb. Tako so se pojavili Lean Startup Machine, AngleHack, DragonHack, StartupGrind, Startup Pirates, 3DayStartup in… Hackathoni. Hackathoni, ki se jih v zadnjem času lahko udeležimo precej pogosto, imajo dve značilnosti, ki sta jih na začetku ločili od Startup Weekendov in podobnih dogodkov.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.