Onkraj preštevanja glav

Andreja Štirn,
Direktorica sektorja za poslovno poročanje in napovedno analitiko, Si.mobil


Danes se na vsakem koraku govori o digitalni preobrazbi in napovedni analitiki. Žal so redki tisti, ki dejansko razumejo, kaj je potrebno storiti, da bomo na tej poti uspešni, in da je velik del našega uspeha odvisen od kompetenc in stopnje pripadnosti naših zaposlenih. Tako se tudi na področju upravljanja kadrov vsakodnevno poraja kup pomembnih vprašanj. Če pobrskamo po pravih podatkih, lahko poiščemo ustrezne odgovore, s tem osvojimo nova znanja ter tako še izboljšamo učinkovitost in motivacijo naših zaposlenih.

Upravljanje s kadri je ena od glavnih prioritet današnjega managementa. V dobi transformacije pa vse bolj izstopa potreba po specifičnih talentiranih kadrih in večji fleksibilnosti delovne sile. Ali lahko iz podatkov, s katerimi razpolagajo naše HR službe, pridobimo kvalitetne informacije, iz katerih bo razvidno, če smo investirali v prave kadre, znanja, in ali se nam je to dejansko obrestovalo.

Če pogosto trdimo, da so naši zaposleni naš najpomembnejši vir, zakaj potem tako malo vemo o njih?
Kar nekaj svetovno znanih študij govori o pomanjkanju analitičnih znanj znotraj HR služb. Raziskava Delloite Human Capital Trends 2016 objavlja, da je v letu 2015 HR analitiko uporabljalo 24 % svetovnih podjetij, v glavnem so to tehnološko napredna podjetja (Google, Twitter ...). V zadnjem letu je ta številka še nekoliko višja (32 %).

Pod drobnogledom lahko vidimo:
- kakšen vpliv ima visoka fluktuacija na zadržanje ključnih kadrov,
- kakšen je finančni vpliv odhodov ključnih prodajnikov/tržnikov,
- kakšen vpliv ima prepoved nadurnega dela na stroške in produktivnost,
- kakšno je najbolj optimalno razmerje zaposlenih za določen in nedoločen čas v obdobju recesije,
- planiranje prihodnjih potrebnih kadrov in kompetenc; tako s stroškovnega vidika kot tudi z vidika dodane vrednosti.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.