Raziskava - telesna aktivnost: investicija, ki se obrestuje

mag. Marija Paladin, univ. dipl. pol.,
TFM izobraževanje in svetovanje


Ivan Karačić
certificirani AFP in MMA Conditioning osebni trener Vadbeni center MaxxFITRazlične študije potrjujejo, da so pozitivni učinki vadbe na zdravje, počutje in raven energije nedvomni, zato je namen članka in predstavljenih rezultatov raziskave pridobiti podrobnejši vpogled v povezanost telesne aktivnosti in gibanja anketiranih zaposlenih in samozaposlenih v Sloveniji ter njihovega zdravstvenega stanja in počutja.
Zaposleni večino aktivnega dela dneva preživijo na delu. Pri velikem številu poklicev (t. i. sedeči poklici) je razmerje med energijskim vnosom v delovnem času (vnos hrane) in porabo energije neusklajeno, v korist prvega, kar pa lahko pripomore k povečanju pojava prekomerne teže in drugih, s tem povezanih zdravstvenih izzivov (npr. diabetes tipa 2).Različne študije potrjujejo, da so pozitivni učinki vadbe nedvomni. Prav zaradi tega številni avtorji poudarjajo, da bi bilo treba programe telesne aktivnosti smiselno vključiti v delovnik, saj so nekatere raziskave že pokazale koristi tovrstnih aktivnosti na ravni organizacije. Slovenska zakonodaja govori tudi o tem področju v 6. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu, kjer določa, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu ter zagotavljati sredstva in načine spremljanja izvajanja (32. Člen ZVZD-1). Neposreden učinek tovrstnih programov je bolj pogosta telesna aktivnost, posreden pa ugoden vpliv na zdravje in počutje delavcev, čemur v prid govorijo številne študije. Boljše zdravje in počutje delavcev posledično lahko vpliva na boljšo produktivnost dela. Vsekakor pa bi bilo treba učinke programov promocije zdravja kar se da celostno raziskati, z namenom pridobiti poglobljen vpogleda v koristi programov tako za delavce kot za delodajalce.
Ena izmed raziskav je na primer pokazala, da je že obveščanje preko elektronske pošte (preko katere je dostopna kritična množica zaposlenih s sedečim načinom dela), ki ne terja veliko sredstev, lahko uspešen pristop k spodbujanju večje aktivnosti in bolj zdravih življenjskih navad zaposlenih. Potrebne so le strokovno pripravljene vsebine in sporočila z napotki, uporabnimi nasveti in razlagami pozitivnih ter negativnih učinkov na področju gibanja, zdravja in drugih dejavnikov življenjskega sloga, ki jih pripravi strokovnjak za to področje. Tudi v Sloveniji so na spletu že dostopne številne kakovostne vsebine ustreznih institucij (npr. Nacionalni inštitut za varovanje zdravja).
Telesna dejavnost je zelo pomembna za izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi, saj zmanjšuje nevarnost nastanka številnih nenalezljivih bolezni, povečuje družbeno interakcijo in vključevanje skupnosti. Telesna dejavnost zelo ugodno učinkuje pri večini kroničnih bolezni. Tako zmanjša tveganje za bolezni srca, pojava kapi, prevelike telesne teže in debelosti, za pojav sladkorne bolezen tip 2, raka črevesja in dojke, padcev pri starostnikih, pojava depresije idr. Hkrati izboljša mišično-skeletno zdravje in psihično počutje1,7. Raziskave so pokazale tudi, da posamezniki, ki redno intenzivneje vadijo, poročajo o manjši prisotnosti stresa in o lažjem soočanju z njim.
Svetovna zdravstvena organizacija med drugim priporoča za odrasle med 18. in 65. letom ter starejše od 65 let »vsaj 150 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden ali vsaj 75 minut visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden oziroma ustrezna kombinacija telesne dejavnosti obeh intenzivnosti«.
Zaskrbljujoč je podatek, da kar dve tretjini odraslega prebivalstva v Evropski uniji ne dosegata priporočene ravni telesne dejavnosti. Pri tem naj bi bil slabši družbenoekonomski status negativno povezan z obsegom telesne aktivnosti posameznika v prostem času.
Hkrati je sodoben način življenja vedno bolj sedeč. Za nekatere poklice (npr. pisarniški uslužbenci, zaposleni v klicnih centrih in centrih za pomoč uporabnikov) je značilno, da kar 77 odstotkov časa presedijo, večina tega časa pa je dolgotrajno sedenje brez pogostih premorov.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.