Organizacija jutri

O AVTORJU
Matej Mrak


Vrednote nove kulture, »kulture sprememb«

Delo od doma ni le drugačen način dela, temveč tudi drugačen način organizacijskega in vodstvenega razmišljanja. Organizacija, ki vpelje tak pristop, je organizacijsko zrela in zmožna sprememb v načinu vodenja in tudi v komunikaciji ter upravljanju zaposlenih.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.