Digitalna nepismenost je stvar preteklosti

O AVTORJU
Gaja Zornada


Nivo digitalne pismenosti, ki ga mora posameznik danes obvladovati, da ne bi izgubljal prednosti pred drugimi, je neposredno povezan z družbo, v kateri živi, in njegovim položajem v njej. Pred razvojem prvih računalnikov je terminologija, ki se je kasneje prenesla na zbir računalniških operacij, opisovala človeka, ki je znal šteti, računati in izračunavati. Komaj 50 let po začetku splošnejše rabe računalnika pa predstavlja termin 'računalniška pismenost' že skoraj zastarel izraz, ki ga vedno bolj nadomeščamo z izrazom 'digitalna pismenost', da z njim označimo popolnoma novo množico družbenih vrednot in zahtev.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.