Inteligenca timov – največja skrita zaloga človeškega kapitala v organizacijah

O AVTORJU
Dani Polajnar, TBA


Pri delu s stotinami popolnoma različnih timov, na vseh hierarhičnih nivojih, smo v zadnjih letih vedno znova prišli do iste ugotovitve: timi skrivajo ogromno neodkritih potencialov, ki jih zaradi takšnih in drugačnih razlogov nikoli ne izkoristijo. 'Skrivna zaloga' učinkovitosti, ki jo lahko dobimo z dobrim timskim delom, je ena največjih rezerv človeškega intelektualnega kapitala v organizacijah. Kaj pa lahko storimo, da bi ti potenciali prišli na plano in povečali učinkovitost ekip? Kakšno odgovornost pri tem nosimo vodje, kadrovski delavci, izobraževalci ali sami člani timov? V tekstu bomo osvetlili nekatera področja, ki jih v prihodnje ne bomo smeli več potiskati na stranski tir, če bomo želeli, da se bo naša organizacija uspešno spopadala z novimi izzivi vedno bolj kompleksnega poslovnega okolja.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.