Izobraževanje ranljivih v podjetju

O AVTORJU
Barbara Zupančič


Izzivi, ki jih prinašajo hitre demografske, družbene in tudi ekonomske spremembe, zahtevajo od podjetij, da posvečajo vse več pozornosti izobraževanju vseh zaposlenih. Prispevek skuša podati nekaj pomembnih delcev doktrine učenja tistih, ki jih uvrščamo v ranljive skupine. Pri tem vas seznani z osnovnimi priporočili za vodenje izobraževalnih procesov za raznolike ranljive skupine.
Vseživljensko učenje se v Evropi dokazuje kot ključno za razvoj splošnih kompetenc za trajno zaposljivost v sodobni tehnološki družbi. Pomembno vpliva tudi na življenje posameznika, saj povečuje njegovo fleksibilnost in odzivnost ter s tem lažje soočanje s spremembami na delovnem mestu.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.