Lahko izvršni kovčing pripomore k višji konkurenčnosti podjetja?

O AVTORJU
Sabina Ðuvelek


Glavni cilj izvršnega kovčinga je olajšati in pospešiti razvoj posla ter omogočiti okolje za boljše delovne rezultate (Dexter, Dexter in Irving, 2011). Uporaba kovčinga kot orodja za zviševanje učinkovitosti in razvoj v organizacijah se je v zadnjih dveh desetletjih bistveno povečala. Izvršni kovčing postaja vedno bolj prepoznano in pomembno orodje pri strategiji razvoja zaposlenih in vodstvenega kadra (Gran in Zackon, 2004; Hamlin, Ellinger in Beattie, 2009). Ravno zato je vprašanje učinkovitosti kovčinga in konkretnih empiričnih rezultatov ključnega pomena. V članku predstavljam pomembnejše raziskave s področja učinkov izvršnega kovčinga, ki so bile objavljene do sedaj.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.