Vrednost dobrega vodenja pri reorganizacijah in odpuščanjih

O AVTORJU
Valerija Čuček Schmalzer


Reorganizacije in odpuščanja so zahteven projekt, a se organizacije nanj praviloma slabo pripravijo in ga še slabše izvajajo. Posledice so več tožb, maščevalnost, padec produktivnosti, zadovoljstva, zavzetosti, večji absentizem, odhodi zaposlenih in nezaupanje. Škodo pa lahko bistveno omejimo. Eden od ključev je komunikacija, ki naj sledi štirim osnovnim načelom – pogostost, obzirnost, odkritost in opolnomočenje. Načela so skladna s principi učinkovitega vodenja, ki tudi sicer dokazano prinašajo finančno uspešnost.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.