Dejstvo je, da dobri in učinkoviti odnosi med osebami brez uspešne komunikacije niso mogoči. Dobri partnerski in družinski odnosi temeljijo na medsebojnih pogovorih in usklajevanju zahtev, kar lahko prenesemo tudi v poslovno okolje. Na kadrovskem področju in drugih področjih podjetja je dobra komunikacija vedno bila prioritetni cilj uspešnih podjetij. Brez uspešne interne komunikacije med zaposlenimi in eksterne komunikacije s poslovnim okoljem obstoj podjetja ni mogoč.

dobra komunikacija