V sodobnem poslovnem svetu so strategije na področju raznolikosti, enakosti in vključenosti (DEI) ključnega pomena za ustvarjanje produktivnega in zadovoljnega delovnega okolja. Nedavna raziskava, ki sta jo izvedla Gallup in Workhuman, je pokazala pomembnost priznavanja dela zaposlenih za izboljšanje DEI praks. 

Raziskava je razkrila naslednje pomembne ugotovitve:

Uspešna implementacija DEI strategij zahteva celostni pristop, ki upošteva potrebe in izkušnje vseh zaposlenih. Uporaba podatkov, spodbujanje vključujoče komunikacije, priznavanje truda, zagotavljanje fleksibilnosti in podpora ERG-jem so ključni elementi pri gradnji bolj enakopravnega in vključujočega delovnega okolja.

Preberite tudi članek Nives Orešnik in Mirjam Kmetič o vključujočem načinu vodenja.

5 praktičnih nasvetov za uspešno izvajanje DEI strategij

Literatura in viri

Workhuman. 5 Actionable Tips to Drive Meaningful and Sustainable DEI Progress. Dostopno na https://www.workhuman.com/resources/reports-guides/5-actionable-tips-to-drive-meaningful-and-sustainable-dei-progress/?utm_source=hr_executive&utm_campaign=2222562&utm_term=2024_acq_national%7E5-actionable-tips-to-drive-meaningful-and-sustainable-dei-progress_dei_theme_1