AEIOU, NOVA PARADIGMA VODITELJSTVA, V PRAKSI PRINAŠA MERLJIVE REZULTATE

SONJA KLOPČIČ, razvijalka sodelovalnega voditeljstva v agilnih organizacijah

Facebook
LinkedIn

AEIOU voditeljstva podaja nov pogled na voditeljstvo. S tem presega nemoč starih vzorcev vodenja, ki imajo zaradi čezmernega izčrpavanja virov, tudi človeških, pri doseganju rezultatov vse več težav. AEIOU voditeljstva temelji na brezčasnih modrostih staroselcev s petih celin in pokaže, kako je mogoče z lahkotnostjo, usklajenostjo s tokom, dosegati boljše rezultate.

AEIOU zasleduje doseganje štirih izidov, v angleščini to označimo s kratico 4P: profit, people, planet, poslanstvo oziroma dobiček, ljudje, planet in poslanstvo. Za uresničevanje tega četvernega izida AEIOU vključuje še eno razsežnost: vodenje z ljubeznijo. Spoštovanje in udejanjanje vseh pet dimenzij sodobnega voditeljstva, zakodiranih v AEIOU, naj postane nova normala, če želimo svojim zanamcem omogočiti dostojno življenje na tem planetu.

Z uvajanjem načel AEIOU v prakso zastavljamo pravilne cilje in jih dosegamo z notranjo mirnostjo. Uravnovešen princip delovanja tudi v negotovih razmerah z veliko sodelovanja omogoča posameznikom osebno in poslovno rast in razvoj. Tako odkriva skrite potenciale, spodbuja prevzemanje odgovornosti, krepi prožno miselnost, napaja ustvarjalnost in pospešuje inovacije.

Razvoj organizacije in razvoj zaposlenih sta soodvisna. Ko razvijamo zaposlene, se razvija tudi organizacija. Meje med oddelki se raztapljajo, v organizaciji se pospešuje sodelovanje in inoviranje novih izdelkov, storitev in rešitev. Bolj ozaveščeni