AEIOU voditeljstva podaja nov pogled na voditeljstvo. S tem presega nemoč starih vzorcev vodenja, ki imajo zaradi čezmernega izčrpavanja virov, tudi človeških, pri doseganju rezultatov vse več težav. AEIOU voditeljstva temelji na brezčasnih modrostih staroselcev s petih celin in pokaže, kako je mogoče z lahkotnostjo, usklajenostjo s tokom, dosegati boljše rezultate.

AEIOU voditeljstva podaja nov pogled na voditeljstvo. S tem presega nemoč starih vzorcev vodenja, ki imajo zaradi čezmernega izčrpavanja virov, tudi človeških, pri doseganju rezultatov vse več težav. AEIOU voditeljstva temelji na brezčasnih modrostih staroselcev s petih celin in pokaže, kako je mogoče z lahkotnostjo, usklajenostjo s tokom, dosegati boljše rezultate.

AEIOU zasleduje doseganje štirih izidov, v angleščini to označimo s kratico 4P: profit, people, planet, purpose oziroma dobiček, ljudje, planet in poslanstvo. Za uresničevanje tega četvernega izida AEIOU vključuje še eno razsežnost: vodenje z ljubeznijo. Spoštovanje in udejanjanje vseh pet dimenzij sodobnega voditeljstva, zakodiranih v AEIOU, naj postane nova normala, če želimo svojim zanamcem omogočiti dostojno življenje na tem planetu.