AEIOU voditeljstva podaja nov pogled na voditeljstvo. S tem presega nemoč starih vzorcev vodenja, ki imajo zaradi čezmernega izčrpavanja virov, tudi človeških, pri doseganju rezultatov vse več težav. AEIOU voditeljstva temelji na brezčasnih modrostih staroselcev s petih celin in pokaže, kako je mogoče z lahkotnostjo, usklajenostjo s tokom, dosegati boljše rezultate.

AEIOU zasleduje doseganje štirih izidov, v angleščini to označimo s kratico 4P: profit, people, planet, poslanstvo oziroma dobiček, ljudje, planet in poslanstvo. Za uresničevanje tega četvernega izida AEIOU vključuje še eno razsežnost: vodenje z ljubeznijo. Spoštovanje in udejanjanje vseh pet dimenzij sodobnega voditeljstva, zakodiranih v AEIOU, naj postane nova normala, če želimo svojim zanamcem omogočiti dostojno življenje na tem planetu.

Z uvajanjem načel AEIOU v prakso zastavljamo pravilne cilje in jih dosegamo z notranjo mirnostjo. Uravnovešen princip delovanja tudi v negotovih razmerah z veliko sodelovanja omogoča posameznikom osebno in poslovno rast in razvoj. Tako odkriva skrite potenciale, spodbuja prevzemanje odgovornosti, krepi prožno miselnost, napaja ustvarjalnost in pospešuje inovacije.

Razvoj organizacije in razvoj zaposlenih sta soodvisna. Ko razvijamo zaposlene, se razvija tudi organizacija. Meje med oddelki se raztapljajo, v organizaciji se pospešuje sodelovanje in inoviranje novih izdelkov, storitev in rešitev. Bolj ozaveščeni zaposleni so pozorni na skrbno ravnanje z viri, zato v procesih razvoja, proizvodnje, distribucije in uporabe upoštevajo načela krožnega gospodarstva. Dodano vrednost ustvarjamo na trajnostni osnovi, z večjim deležem znanja in storitev. Znanje se tako nalaga, zavest se širi, krepi se ustvarjalnost in vse to prispeva k spiralnemu dvigovanju sposobnosti.

V nadaljevanju predstavljam pet primerov iz prakse, kako lahko s pozornostjo na posamezne dimenzije AEIOU voditeljstva preoblikujemo organizacije. Primere sem zbrala iz različnih področij življenja, tako da vidimo, da lahko AEIOU pristopi spodbujajo premike tudi v vzgoji, športu in ostalih dejavnostih, ne le v gospodarstvu.

AEIOU voditeljstva podaja nov pogled na voditeljstvo. S tem presega nemoč starih vzorcev vodenja, ki imajo zaradi čezmernega izčrpavanja virov, tudi človeških, pri doseganju rezultatov vse več težav. AEIOU voditeljstva temelji na brezčasnih modrostih staroselcev s petih celin in pokaže, kako je mogoče z lahkotnostjo, usklajenostjo s tokom, dosegati boljše rezultate.

AEIOU zasleduje doseganje štirih izidov, v angleščini to označimo s kratico 4P: profit, people, planet, purpose oziroma dobiček, ljudje, planet in poslanstvo. Za uresničevanje tega četvernega izida AEIOU vključuje še eno razsežnost: vodenje z ljubeznijo. Spoštovanje in udejanjanje vseh pet dimenzij sodobnega voditeljstva, zakodiranih v AEIOU, naj postane nova normala, če želimo svojim zanamcem omogočiti dostojno življenje na tem planetu.

Z uvajanjem načel AEIOU v prakso zastavljamo pravilne cilje in jih dosegamo z notranjo mirnostjo. Uravnovešen princip delovanja z veliko sodelovanja omogoča posameznikom osebno in poslovno rast in razvoj tudi v negotovih razmerah. Tako odkriva skrite potenciale, spodbuja prevzemanje odgovornosti, krepi prožno miselnost, napaja ustvarjalnost in pospešuje inovacije.

Razvoj organizacije in razvoj zaposlenih sta soodvisna. Ko razvijamo zaposlene, se razvija tudi organizacija. Meje med oddelki se raztapljajo, v organizaciji se pospešuje sodelovanje in inoviranje novih izdelkov, storitev in rešitev. Bolj ozaveščeni zaposleni so pozorni na skrbno ravnanje z viri, zato v procesih razvoja, proizvodnje, distribucije in uporabe upoštevajo načela krožnega gospodarstva. Dodano vrednost ustvarjamo na trajnostni osnovi, z večjim deležem znanja in storitev. Znanje se tako nalaga, zavest se širi, krepi se ustvarjalnost in vse to prispeva k spiralnemu dvigovanju sposobnosti.

Uravnovešen princip delovanja z veliko sodelovanja omogoča posameznikom osebno in poslovno rast in razvoj tudi v negotovih razmerah.

V nadaljevanju predstavljam pet primerov iz prakse, kako lahko s pozornostjo na posamezne dimenzije AEIOU voditeljstva preoblikujemo organizacije. Primere sem zbrala iz različnih področij življenja, tako da vidimo, da lahko AEIOU pristopi spodbujajo premike tudi v vzgoji, športu in ostalih dejavnostih, ne le v gospodarstvu.

A - AROHA: Vodenje z ljubeznijo

Tina Merčnik je postala ravnateljica vrtca Andersen, ko se je po dolgem ravnateljevanju upokojila njena predhodnica. Dneve in dneve je prežeta z razmišljanji o delavcih vrtca, o otrocih in starših, o položajih, evalvira, reflektira skoraj vsak dogodek in iz teh misli se porodijo nove misli, včasih tudi ideja, ki se sprva zdi nora, a kasneje s preoblikovanjem postane resničnost. Večina njenih idej za izboljševanje potez pride iz navdiha, sama reče, da iz srca. To pa ne pomeni, da so odločitve hipne ali prenagljene. Intuitivne ideje predeluje, brusi, do takrat, ko pridejo v prakso.