Organizacije se danes trudijo izboljšati svojo poslovno agilnost s ciljem, da bodo hitreje zaznavale in se odzivale na spremembe, ki se dogajajo na trgu, ter ob tem svojim strankam nenehno dostavljale vrednost. Za doseganje poslovne agilnosti ne obstajajo preproste »plug-and-play« rešitve, saj je vsaka organizacija drugačna. Velja pa upoštevati nasvet Klausa Leopolda, ki pravi: »Če je želeno stanje agilnost, potem mora biti že pot do tja agilna.«

Eden izmed pristopov, ki naredi pot veliko bolj agilno, je Design Thinking (v nadaljevanju DT), ki bi ga lahko v enem stavku opisali kot proces za kreativno reševanje problemov. Žal pa tudi DT spada v kategorijo »buzzwordov« (popularnih besed), ki zaradi napačnega razumevanja žal pridobivajo drugačen - napačen pomen.

Kaj je Design Thinking - DT?

Je agilna miselnost, ki na ustvarjalen način z različnimi orodji/metodami (vajami) pomaga pri reševanju problemov. Gre za pristop-metodologijo k razvoju novih produktov/storitev s poudarkom osredotočenosti na uporabnike. To pomeni, da ekipam pomaga najti zapleteno ravnovesje med tem, kaj je smiselno za končne uporabnike, kaj je tehnološko izvedljivo in kaj je podjetje sposobno narediti. Podjetje IDEO je zapisalo, da Design Thinking: »Spodbuja organizacije, da se osredotočijo na ljudi, za katere ustvarjajo, kar vodi do boljših izdelkov, storitev in notranjih procesov.«

Pri DT ne govorimo dobesedno o oblikovanju ali o razmišljanju, kakor je to prevedeno v slovenskem jeziku, ampak o celoti, filozofiji, ki jo združujejo miselnost in različna orodja za doseganje vrednosti za končnega uporabnika.

Zakaj je DT smiseln in pomemben?

Kot že omenjeno, je glavni poudarek na osredotočenosti na uporabnika. Ko ugotovimo in razumemo, kaj so uporabnikove resnične potrebe in želje, premostimo vrzel med nečim, kar deluje zanje (uporabniška izkušnja) in nečim, kar konkretno rešuje problem in zadosti potrebo/željo. Poenostavljeno, DT je tehnika reševanja problemov, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje.

Katere korake DT poznamo?