Organizacije se danes trudijo izboljšati svojo poslovno agilnost s ciljem, da bodo hitreje zaznavale in se odzivale na spremembe, ki se dogajajo na trgu, ter ob tem svojim strankam nenehno dostavljale vrednost. Za doseganje poslovne agilnosti ne obstajajo preproste »plug-and-play« rešitve, saj je vsaka organizacija drugačna. Velja pa upoštevati nasvet Klausa Leopolda, ki pravi: »Če je želeno stanje agilnost, potem mora biti že pot do tja agilna.«

Eden izmed pristopov, ki naredi pot veliko bolj agilno, je Design Thinking (v nadaljevanju DT), ki bi ga lahko v enem stavku opisali kot proces za kreativno reševanje problemov. Žal pa tudi DT spada v kategorijo »buzzwordov« (popularnih besed), ki zaradi napačnega razumevanja žal pridobivajo drugačen - napačen pomen.