Beseda agilnost (agilen) pomeni spretnost, hitro in učinkovito odzivnost na nove izzive in spremenjene razmere, prilagodljivost. Pri poslovnem sodelovanju agilnost pomeni tudi inovativnost in fleksibilnost v razmišljanju, sprejemanju idej in odzivnosti na nove zahteve. Po pomenu je besedi agilnost zelo blizu ažurnost.

Agilne metode razvoja programske opreme (v začetku tudi lahke metode oz. lightweight) so nastale že pred tremi desetletji in pol. Pred 20 leti so se programski inženirji sestali in ustvarili manifest agilnih metodologij principov in postopkov dela. Agilne metode so usmerjene k ljudem in ne k procesom. Zaradi hitre prilagodljivosti so učinkovitejše in prijaznejše do strank in zaposlenih. Za zagotavljanje vrednot agilnega pristopa so sprejeli 12 načel delovanja, ki pomagajo k fleksibilnosti delovanja.

Agilne metode so usmerjene k ljudem in ne k procesom.

 1. Najvišja prioriteta je zadovoljstvo stranke, ki bo uporabljala programsko opremo.
 2. Sprejemajo spremembe zahtev celo v poznih fazah razvoja programske opreme. To je ena od konkurenčnih prednosti.
 3. Programsko opremo hitro posodabljajo in pogosto izdajajo nove verzije.
 4. Razvijalci in stranke dnevno sodelujejo.
 5. S sodelovanjem zelo motivirajo stranke, ko jim ob zadostni podpori pomagajo, da bo delo kakovostno in pravočasno opravljeno.
 6. Razvojna ekipa se mora v živo pogovarjati in si izmenjati potrebne informacije.
 7. Vsa programska oprema mora delovati, zato je potrebno zadostno testiranje in odpravljanje napak.
 8. Agilni procesi so tako naravnani, da so tako razvijalci kot stranke sposobni vzdržati dolgotrajni nenehni tempo sodelovanja.
 9. Nenehno je treba težiti k dobremu načrtovanju in odličnosti.
 10. Celotna ekipa venomer pazi, da ne prihaja do kopičenja nepotrebnega dela.
 11. Najboljše rezultate dosegajo tiste delovne ekipe, ki se samoorganizirajo. To so ljudje, ki se med seboj dopolnjujejo.
 12. Delovna ekipa mora preverjati svoje delovanje in iskati načine za večjo učinkovitost ob rednem prilagajanju svojega delovanja.

Ta načela in principe agilnega delovanja lahko prenesemo v organiziranost, komunikacijo, vključevanje posameznikov in potreb strank pri slehernem načrtovanju ter delovanju skupin in organizacij. S pravilnim agilnim pristopom pri iskanju funkcionalnih rešitev dosežemo zadovoljstvo strank, saj te nimajo občutka, da so talci togih birokratskih procesov in planskih rešitev, ampak čutijo življenjsko dinamiko, ki z nenehnim prilagajanjem trenutni situaciji išče hitre in najboljše rešitve.

Agilne metode v organizacijah