Beseda agilnost (agilen) pomeni spretnost, hitro in učinkovito odzivnost na nove izzive in spremenjene razmere, prilagodljivost. Pri poslovnem sodelovanju agilnost pomeni tudi inovativnost in fleksibilnost v razmišljanju, sprejemanju idej in odzivnosti na nove zahteve. Po pomenu je besedi agilnost zelo blizu ažurnost.

Agilne metode razvoja programske opreme (v začetku tudi lahke metode oz. lightweight) so nastale že pred tremi desetletji in pol. Pred 20 leti so se programski inženirji sestali in ustvarili manifest agilnih metodologij principov in postopkov dela. Agilne metode so usmerjene k ljudem in ne k procesom. Zaradi hitre prilagodljivosti so učinkovitejše in prijaznejše do strank in zaposlenih. Za zagotavljanje vrednot agilnega pristopa so sprejeli 12 načel delovanja, ki pomagajo k fleksibilnosti delovanja.