Upravljanje talentov je v zadnjih letih pridobilo vpliv. Zdi se, da je skoraj zamenjalo izraz HRM. Če bi iz upravljanja s človeškimi viri vzeli upravljanje talentov, kaj bi ostalo? V upravljanje talentov je integrirano skoraj vse: blagovna znamka delodajalcev, pridobivanje in razvoj talentov, načrtovanje nasledstev, upravljanje kariere, prepoznavanje potencialov, razvoj voditeljstva, vrednotenje, upravljanje uspešnosti … Vse to lahko razumemo kot upravljanje talentov. In ker je upravljanje talentov vključilo tudi temo zadrževanja ljudi, je prav tako »napadlo« področje nagrajevanja. Upravljanje talentov je bilo in je obetavno področje človeških virov. Verjetno je to najbolj strateški del kadrovske funkcije. Dejansko je privabljanje, razvoj in ohranjanje talentov zelo blizu operativni odličnosti in s tem izvedbi strategije.

Danes dva temeljna razvoja zahtevata »preoblikovanje« upravljanja talentov. Prvič, demografski razvoj je takšen, da je upravljanje talentov postalo bolj kritično in težje. Po eni strani primanjkuje talentov, po drugi strani pa je brezposelnost še vedno prisotna. Kvalitativna narava ponudbe talentov ni ustrezna, po drugi strani pa organizacije še vedno iščemo popolno ujemanje. Drugič, digitalizacija spreminja naravo dela. Digitalne motnje ustvarjajo tako uničevanje delovnih mest kot ustvarjanje novih. Podjetja se morajo prilagoditi, prav tako tudi ljudje. V prihodnosti bomo potrebovali različne veščine, spretnosti, kompetence. Upravljanje talentov mora biti v središču teh dveh razvojev. Podjetja so odvisna od svoje lastne sposobnosti, da privabijo in zadržijo ljudi, ki so agilni in se lahko učijo, za čas, ko lahko ustvarjajo dodano vrednost.

Nazaj k osnovam?

Strokovnjaki za človeške vire iščejo načine za obvladovanje te nestanovitnosti. Toda preden se podamo k rešitvi, je koristno, da se vrnemo k bistvu funkcije ali poklica HRM. Upravljanje človeških virov pomeni zagotoviti, da bodo ljudje sposobni in pripravljeni delovati trajnostno.

Je to vse? Ne, je pa veliko. Kajti, če je organizacija sposobna in pripravljena to zagotoviti, lahko doseže svoje cilje.

Razdelajmo te misli še naprej: