AMBICIOZNOST, INVESTICIJE V NEOTIPLJIVI KAPITAL

Z vzponom nove ekonomije oz. ekonomije znanja v devetdesetih, ki temelji predvsem na novih tehnologijah, danes tudi novih tehnologijah Industrije 4.0 ter znanju, je ekonomska literatura začela poudarjati pomen neotipljivih virov rasti produktivnosti.

Tjaša Redek

Facebook
LinkedIn

Neotipljivi kapital vsebuje tri pomembne elemente: (1) digitalizirane informacije (baze podatkov, programska oprema), (2) inovativni kapital (R&R, oblikovanje, raziskave tal in naravnih resursov, patenti, licence), (3) ekonomske kompetence (blagovne znamke, organizacijski kapital, človeški kapital). Novi, neotipljivi viri rasti naj bi prispevali tudi več kot četrtino vse rasti produktivnosti  in predstavljajo enega od možnih virov ponovnega »zagona« gospodarstev, katerih rast produktivnosti vztrajno pada.

Slovenija investira podpovprečno v neotipljive resurse, kar vključuje tudi kadre. Investicije v neotipljivi kapital v EU so med leti 2000 in 2014 predstavljale v povprečju 4,4 % bruto vrednosti proizvodnje 

Značilnosti investicij v kadre v Sloveniji in izbranih državah EU
V letu 2020 smo v okviru evropskega projekta Globalinto zbrali podrobne podatke o investicijah v neotipljivi kapital, tudi kadre, ter vplivu pandemije covid-19 na posamezne vrste investicij. V Sloveniji je bilo v analizo vključenih 215 podjetij, od tega 23 % velikih, ostalo pa so bila srednja in majhna podjetja z vsaj 20 zaposlenimi. Analiza je sicer potekala še v šestih evropskih državah, na Danskem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji in Veliki Britaniji, skupaj je bilo v vseh teh državah zajetih še 1581 podjetij. Dobrih 60 % podjetij je bilo iz predelovalnih dejavnosti, ostala podjetja so bila storitvena.

Podatki kažejo, da je...