Prihodnost dela povezujemo z avtonomijo pri delu, prožnostjo dela in izpolnitvijo na delovnem mestu. Tradicionalni model od 8 do 16 je namreč preživel, zato HR strokovnjaki in v naprednih organizacijah razvijajo nove sodobne pristope k delu, ki v ospredje enakovredno postavljajo potrebe tako zaposlenih kot delodajalcev. Prožnost dela in hibridno delovno okolje zagotavljata več možnosti za vse, pri čemer sama prožnost dela postaja ključna sestavina večine sodobnih oblik dela. S tem ko zaposlenim omogočimo, da delovnik oblikujejo na način, ki jim omogoča hkratno doseganje poslovnih ciljev in izpopolnjevanje osebnih potreb, postanejo ti bolj motivirani in angažirani. To je tudi pot do višje produktivnosti in boljših poslovnih rezultatov. Prožnost dela omogoča zaposlenim boljše ravnovesje med poklicnim delom in zasebnim življenjem ter posledično zmanjšuje stres ter preprečuje nastanek izgorelosti. Prožno delo je steber vključujočega in varnega delovnega okolja in prispeva k boljši ter personalizirani izkušnji zaposlenih v delovnem okolju. Več o avtonomiji in prožnosti dela preberite v intervjuju z Amin Soururjem in člankih o fleksibilnosti dela avtorjev Fabjan, Košak in Kaše ter o obogatenem delu avtorjev Lamovšek in Černe.

Komunikacija ostaja bistvena za vključenost, pripadnost in zadržanje zaposlenih tudi v sodobnem delovnem okolju. Še posebej moramo vlagati vanjo pri hibridnih oblikah dela, da z njo ohranimo občutek povezanosti in medsebojne podpore sodelavcev, tudi če nismo fizično skupaj. V hibridnem okolju ima namreč dosledna in redna komunikacija na vseh kanalih še pomembnejšo vlogo. S spodbujanjem odprte in transparentne komunikacije se utrjujeta zaupanje in sodelovanje, kar je predpogoj uspešnega sodelovanja. Z razvijanjem rednih stikov in iskanjem povratne informacije se zaposlenim krepi občutek, da so slišani in cenjeni, kar krepi njihovo sodelovalnost in pripadnost. Več o tem lahko preberemo v intervjuju s Trudy Lewis.

V aktualni številki objavljamo tudi intervju s Thomasom Jeppesenom iz družbe Lego. Lego nam kaže pot, kako lahko z igro soustvarjamo prihodnost dela v dobi digitalizacije poslovnih modelov. Lego se namreč izredno uspešno prilagaja spremembam v poslovnem okolju in pospešeno digitalizira svoj poslovni model.

Z digitalizacijo so povečali tako število strank kot raven poslovanja ter prevzeli vodilni položaj na področju inoviranja in vključevanja strank v industriji igrač. Lego je postal vzor številnim organizacijam na področju soustvarjanja prihodnosti dela z razvijanjem ključnih veščin prihodnosti, kot so ustvarjalnost, reševanje problemov in sodelovanje.

Z vsemi omenjenimi sogovorniki se bomo srečali v živo na Slovenskem kadrovskem kongresu - #Love HR Summitu, 13. in 14. aprila v Portorožu. Pridružite se nam in postanite del zgodbe s tradicijo, ki živi za rast in razvoj ljudi.

Peter Ribarič

odgovorni urednik