Z Bartom Stegemanom, direktorjem velenjskega podjetja Skaza, smo se pogovarjali o izzivih, ki jih prinaša preobrazba v novodobno organizacijo, pomenu kadrovanja s pravimi ljudmi na pravih delovnih mestih ter načinih za spodbujanje zavzetosti, pripadnosti in kreativnosti zaposlenih.

Bart Stegeman je skupaj s kolegom Robertom Agničem lani julija prevzel vodenje podjetja Skaza, v katerem je predhodno kot direktor oskrbovane verige in IT bil na čelu ključnega delovnega področja.

Verjetno so proces menjave vodstva spremljale tudi določene organizacijske spremembe, kako ste se z njimi spopadli in kakšno vlogo je pri tem odigralo interno komuniciranje? Kakšno vlogo sicer pripisujete temu področju?

Verjamem, da ima učinkovito in transparentno interno komuniciranje izjemno pomembno vlogo, ki je še toliko bolj izrazito pri uvajanju organizacijskih sprememb, saj te zahtevajo veliko mero informiranosti in zaupanja znotraj podjetja. Oba z Robertom sva bila že prej dodobra vpeta v delovanje podjetja, prav tako smo pri menjavi vodstva izbrali sistematičen pristop, pri katerem smo ažurno in jasno komunicirali z našimi zaposlenimi. Sam proces je tako potekal brez kakršnih koli zapletov. Zavedam se, da so zaposleni naši glavni ambasadorji in da je uspešnost podjetja v veliki meri odvisna od njihovega zadovoljstva in zavzetosti, kar je eden naših glavnih ciljev. Zelo sem ponosen na medsebojno zaupanje, ki smo ga zgradili. Prav to nam je omogočilo tudi hitro prilagajanje razmeram, ki jih je s seboj prinesla epidemija COVID-19, in s katerimi smo se mirno in uspešno spopadli.

Spadate med najbolj navdihujoča evropska podjetja, v osrčje svojega delovanja pa vseskozi postavljate trajnostno naravnanost. Ali so zaposleni ponotranjili vrednote podjetja in jih dejansko živijo? Kako se to kaže pri vsakodnevnem delu?