Dave Ulrich v svojem delu razpravlja in proučuje talente. Pravi, da so relevantni za vsako organizacijo, za vsako družbo in za vsakega posameznika. Vsak od nas si želi imeti določene talente, saj tisti, ki jih imajo, lahko izstopajo. Zakaj? Zato, ker ravno takšni, ki imajo največje talente, teh velikokrat ne izkoristijo ali razvijajo naprej.

Mnogi se celo usmerijo v napačne poklice ali šole in zato ne razvijejo svojih talentov. In ravno zato marsikje po svetu že v zgodnji mladosti testirajo posameznike za talente in jih skušajo pravilno usmerjati. Prav tako sistematično delajo s talenti v šolah. Na takšen način potem lahko tudi družba napreduje in se razvija hitreje, ker se talentirani posamezniki hitro razvijejo in ima družba prave ljudi na pravih mestih.

Takšen talent center ima npr. avstrijska gospodarska zbornica v Gradcu. Vse dijake proti koncu osnovne šole testirajo in jim povedo, za kaj so bolj talentirani. To še ne pomeni, da usmerjajo neposredno v poklice in področja, podajo le informacijo, v čem bolj izstopajo. In ker mladi danes v veliki večini ne vedo, kaj bi počeli, sem prepričana, da bi z vzpostavitvijo takšnega centra za talente v Sloveniji lahko hitreje ugotovili, kam naj usmerimo mlade talente. S takim pristopom pri mladih in s sistemskim delom s talentiranimi na celotni poti izobraževanja bi lahko dosegli izjemne rezultate. Na to temo sem podala osebno in preko GEA College že veliko pobud in predlogov, a večina je še neslišanih, zato menim, da moramo o tem več govoriti in pisati.

No, ena od naših pobud pa je le bila slišana. V sklopu naših razvojnih ciljev smo predlagali, da pri nas na Fakulteti za študente podjetništva pripravimo modul za nadarjene študente. Ta predlog je bil sprejet in zato smo v šolskem letu 2021/2022 začeli s pilotsko izvedbo programa. Poimenovali smo ga GEA TOP Talents, in res smo srečni, da lahko še dodatno spodbujamo potencialne in obetavne mlade na njihovi poti. S takimi malimi premiki lahko vsi prispevamo k izboljšanju situacije in ne čakamo na sistemske rešitve, ki za realizacijo potrebujejo veliko več časa.

Talentiran in proaktiven kader je ključen za razvoj in napredovanje podjetij in družb, ter določa, kako uspešni bomo kot celota.

Ključno pa je, da v šolskem sistemu spremenimo miselnost in začnemo otroke in mlade spodbujati k proaktivnosti, k razvoju njihovega mišljenja, sodelovanju v pedagoškem procesu in kreiranju, namesto da jih učimo poslušnosti in ubogljivosti. Pa ne govorim o tem, da ni potrebnega spoštovanja, discipline in delavnosti. Vse to je treba peljati vzporedno in na način, da ne zatiramo kreativnosti, talentov in njihove motiviranosti.

To je nekaj, česar si vsi želimo in kar iščemo pri ljudeh

Talentiran in proaktiven kader je ključen za razvoj in napredovanje podjetij in družb, ter določa, kako uspešni bomo kot celota. Velikokrat pa se podjetja in vodje ne zavedajo, kako pomemben je določen talentiran posameznik znotraj podjetja. V tujini je delo s talenti v podjetjih bolj razvito kot pri nas, vsekakor pa nas že samo okolje spodbuja k temu, da za zaposlene na splošno dobro skrbimo.

Kot družba, kot podjetja in kot posamezniki moramo svoje talente neprestano razvijati, saj le tako lahko sledimo hitrim spremembam v svetu in dogajanju okoli nas. Če imaš talent, to še ni zagotovilo, da boš uspešen. Vprašanje je, na kakšen način se lotimo odkrivanja in razvoja talentiranih kadrov, ali obstajajo različni načini in ali je treba različne generacije obravnavati drugače?