Uspeh podjetja temelji na zaposlenih, zato je iskanje in selekcija ustreznih kadrov vse prej kot preprosta naloga. Lotiti se je moramo skrbno in natančno, z jasnimi cilji. Sistematičen sistem selekcije je namreč pomemben korak k uresničevanju vizije podjetja, usmerjene k zadovoljstvu ljudi, s katerimi prihaja v stik in je vsekakor pomemben korak za oblikovanje blagovne znamke delodajalca.

b prejemu naročila za selekcijski postopek s strani naročnika začnemo vse potrebne aktivnosti, da za ustrezno delovno mesto poiščemo najboljšega kandidata. Ker se zavedamo, da je selekcijski postopek eden ključnih postopkov na kadrovskem področju, izbire novih sodelavcev ne prepuščamo naključju. Selekcije se lotevamo na preverjen in strokovno utemeljen način, saj nam oblikovan sistem zagotavlja: