Večina podjetij vlaga v izkušnje strank na njihovi nakupni poti, saj se zaveda velikega pomena, ki ga imajo izkušnje strank s podjetjem ali blagovno znamko. Podjetja pa vse bolj prepoznavajo zaposlene kot svoje največje bogastvo, zato vlagajo tudi v izkušnje zaposlenih.

Vse bolj je jasno, da so izkušnje zaposlenih in izkušnje strank močno povezane, saj zaposleni ustvarjajo izkušnje strank. Delodajalci odkrivajo, da je najboljši način za doseganje zadovoljstva strank skozi zadovoljstvo zaposlenih. Zanimivo je, da to ne deluje le v eno smer od zaposlenih do strank, temveč tudi obratno. Zadovoljna stranka s svojo povratno informacijo dviguje zadovoljstvo zaposlenih.

Kaj so in kaj vpliva na izkušnje zaposlenih?

Izkušnje zaposlenih zajemajo vse, kar zaposleni doživljajo, srečujejo in opazujejo v podjetju. So vsota vseh interakcij, ki jih ima zaposleni z delodajalcem, vključno z naravo dela, odnosi, tehnologijo in fizičnim delovnim okoljem. Izkušnje zaposlenih so zaznavanja delavca o njegovem potovanju skozi vse stične točke v podjetju, od kandidature za delovno mesto do izstopa iz podjetja. Ključne so izkušnje na potovanju zaposlenih skozi naslednje faze: razpis za prosto delovno mesto, selekcija, zaposlitev, uvajanje v delo, osebna uspešnost pri delu, nagrajevanje, razvoj, napredovanje, odhod.

Mednarodne raziskave kažejo, da je okoli 90 % kadrovskih vodij za leto 2021 določilo izkušnje zaposlenih kot prednostno nalogo.

Zakaj so izkušnje zaposlenih postale tako pomembne?

Z izjemnimi spremembami v naši družbi, gospodarstvu in podjetjih, je način, kako zaposleni doživljajo delo, bolj pomemben kot kdaj koli prej. Ta premik postaja tako razširjen, da opažamo pojav novih delovnih mest in celotnih oddelkov, namenjenih izkušnjam zaposlenih. Izkušnje zaposlenih pogojujejo odnos zaposlenih do zavzetosti, uspešnosti in razvoja, kar je ključnega pomena za uspeh podjetja in njegovo rast.

Prednosti pozitivnih izkušenj zaposlenih kažejo, zakaj bi morale biti pomembna prednostna naloga.