Iskanje novih rešitev in alternativnih metod, prilagajanje metod potrebam, življenjski tempo v podjetjih, stalna fluktuacija, spreminjanje prioritet kažejo na povečano dinamiko sprememb sodobnega in prihodnjega sveta. Kot je zapisal Peter Drucker: »Spremembe so postale norma, popolnoma naraven pojav.« In nadalje: »Spremembe so neizogibne, lahko jih le poskusite predvideti in se na njih pripraviti«.

Spremembe so torej postale trajni dejavnik vsakdana in niso več izjema, kot je to bilo še v dvajsetem stoletju. To je privedlo do nastanka takih pojavov, kot so tekoča sodobnost, mehki kapitalizem, fleksibilnost, negotovost med ljudmi. Na ravni vsakdanjega življenja vse hitrejše spremembe pogosto povzročajo zmedo, razočaranje, napetost v družbenih odnosih, uničenje lastne anonimnosti in pomembne procese »energijskega izpada«, apatije ali »izgorelosti«.

Neke vrste »rešilni jopiči«, kot so spremembe perspektive mišljenja, mentorstvo in svetovanje, posodobitev prostora za ustvarjanje fleksibilnih delovnih pogojev in gibljiv delovni čas, uporaba team-buildinga v podjetjih, je le nekaj primerov poskusov, da bi našli nove načine in metode dela, ki bi olajšali prilagajanje in sprejem vse hitreje spreminjajočih se nalog in odgovornosti, ciljev in poklicnih vlog.

Novo in staro – večni problem