Ob praznovanju mednarodnega dneva žensk smo se zazrli v položaj žensk na trgu dela, ki ostaja področje, kjer se neenakosti med spoloma še vedno močno izražajo. V Sloveniji, tako kot v številnih drugih delih sveta, ženske soočajo z izzivi pri usklajevanju profesionalnih in družinskih obveznosti, kar dodatno otežuje njihov položaj na trgu dela. Kljub tem izzivom, podatki kažejo, da je zastopanost žensk na trgu dela v Sloveniji nad povprečjem EU, kar je spodbuden znak za napredek v smeri večje enakosti.

Povprečna plača za ženske še vedno nižja kot za moške