Ob zaključku koledarskega leta, ki pri večini zaposlovalcev sovpada tudi s koncem poslovnega leta, se delajo takšne in drugačne bilance, ki s seboj – poleg raznih odgovorov – prinašajo tudi dodatna vprašanja. Recimo, kako nagraditi zaposlene, da bodo delali še bolje in hkrati, da ne bodo plačevali previsokih davščin in da ne bodo izgubljali drugih ugodnosti socialne države? In seveda, da je to nagrajevanje v okviru možnosti in hotenja delodajalca. Pa ne nujno le v denarju.

Še vedno se išče optimalno razmerje med nagrajevanjem in obdavčevanjem. Korak k optimizaciji pri nagrajevanju je naredila tudi Vlada ob koncu leta 2016 in poskrbela za kar rahlo evforijo med delodajalci, da bodo lahko končno nekaj denarja, brez prevelikih davčnih bremen, namenili tudi zaposlenim, ko je pripravila dopolnitev Zakona o dohodnini in vanj kot neobdavčen del dohodkov zaposlenih oseb, vključila tudi tako imenovano nagrado za uspešnost. Še dodatno pa je delodajalce in zaposlene Vlada razveselila v letu 2017, ko je znesek tako izplačane nagrade za uspešnost povišala iz 70 % na 100 % znesek zadnje znane povprečne plače v Republiki Sloveniji. Seveda so poslanci oba predloga sprejeli in tako omogočili optimizacijo izplačil.