Decembrski trg dela v Sloveniji je po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje zaznamoval porast brezposelnosti. V primerjavi z novembrom je število brezposelnih naraslo za 2,5 %, čeprav je to še vedno 9, 1% manj kot v prejšnjem letu. 

Glavni razlogi za povečanje brezposelnosti so iztek zaposlitev za določen čas in večje število prijav presežnih delavcev, ob hkratno manjši stopnji zaposlovanja ob koncu leta. V letu 2023 se je pri Zavodu na novo prijavilo 59.662 brezposelnih, kar je nekoliko manj kot leta 2022, zaposlilo pa se je 41.253 oseb. Delodajalci so v letu 2023 sporočili 163.835 prostih delovnih mest, kar je 4,8 % manj kot leta 2022. Kljub temu je bilo v državi več delovno aktivnih prebivalcev kot prejšnja leta, kar kaže na dinamičnost trga dela.

Velik porast presežnih delavcev

V primerjavi z novembrom se je decembra 2023 za 58,8 % povečalo število na novo prijavljenih presežnih delavcev in za 6,0 % število prijavljenih po izteku zaposlitev za določen čas, medtem ko je bilo prijav iskalcev prve zaposlitve manj za 38,1 %, brezposelnih zaradi stečajev pa 30,3 % manj. V primerjavi z decembrom predhodnega leta se je na novo prijavilo 35,2 % več presežnih delavcev in 3,5 % več iskalcev prve zaposlitve. 

Od 4.009 brezposelnih oseb, ki jih je decembra Zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo2.306 oseb, kar je 24,2 % manj kot novembra in 7,0 % manj kot decembra leta 2022. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, natakarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, kuhinjskih pomočnikov, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuharjev. 

Katera delovna mesta ostajajo nezasedena?

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja zdravstva in socialnega varstva, izobraževanja, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so decembra Zavodu sporočili 9.778 prostih delovnih mest, 17,0 % manj kot novembra in 9,2 % manj kot decembra 2022, največ za naslednje poklicne skupine: