Ena od značilnosti današnjega časa je stalna in hitra spremenljivost vsega. Ne le tehnološki napredek na vseh področjih, tudi družbene spremembe in naš odziv nanje so v nenehnem spreminjanju. V delovnem okolju se je pojavil nov pojem: fleksibilne oblike dela. Tako pri delavcih kot delodajalcih postajajo vse bolj priljubljene, saj delavci lahko bolje usklajujejo poklicne obveznosti in svoj zasebni čas.

Delodajalci vidijo v taki obliki dela prednosti, ker so zadovoljni delavci najboljši. Fleksibilne oblike dela nimajo le pozitivnih učinkov, a slabosti so v primerjavi z njimi minimalne.

Anketa raziskovalne agencije Comparecamp ugotavlja, da se je kar 21 % anketirancev pripravljenih odreči delu dopusta, da bi dobili možnost fleksibilne oblike dela.

Predsodki o fleksibilnih oblikah dela

V podjetjih srečamo vodje, ki so prepričani, da so fleksibilne oblike dela v teoriji zelo dobre, a v svojem podjetju si jih ne upajo vpeljati, češ da bodo prinesle negativne rezultate dela.

Zlasti dokler nas niso ukrepi o zajezitvi virusa covid-19 prisilili v nove oblike dela, je bilo zelo pogosto slišati nezaupanje do fleksibilne oblike dela.

Spletna raziskava Harvard Business School, opravljena po pandemiji, je pokazala, da je večina strokovnjakov izkazala odlične rezultate svojega dela, medtem ko so delali od doma. 81 % se jih ne želi vrniti v pisarne ali pa bi v prihodnje izbrali hibridno obliko dela.

Ameriško podjetje za pomoč pri organizaciji dela Diversity & Flexibility Alliance je predsodke o fleksibilnih oblikah dela skrčila na pet vrst strahu pred izgubo: nadzora, kulture, sodelovanja, prispevka, povezanosti.

Izguba nadzora
V nekaterih podjetjih je vodstvo zaskrbljeno, da se bo z uvedbo fleksibilne oblike dela odprla Pandorina skrinjica in da bodo postavili nevaren precedens. Pisarne bodo prazne ali bo v njih le malo delavcev. Povečal se bo občutek, da nekateri nič ne delajo. Nezadovoljstvo lahko prehaja na tiste delavce, ki delajo na lokaciji podjetja. Res pa je, da nekateri delavci ne morejo in ne znajo delati brez nadzora. Za take je primerneje delo lokaciji.

Za ohranitev nadzora in nemotenega delovanja organizacije je nujno, da so postavljeni jasni standardi in da jih zaposleni poznajo.

Raziskava ameriškega podjetja Built In navaja, da 90 % anketirancev verjame, da bi se delovna kultura in klima v podjetju občutno izboljšali, če bi delodajalci omogočili prilagodljiv delovni čas vsem zaposlenim.

Izguba kulture
Za uspešno delo sta v podjetju izjemno pomembni delovna kultura in klima. Ta se gradi z osebnimi odnosi. Pri fleksibilni obliki dela se zaposleni le redko osebno srečajo. To lahko vodi v slabitev delovne kulture in klime. Da ne bi prišlo do porušitve delovne kulture, je pomebno, da se zaposleni vsaj tedensko srečajo prek videokonference, vsaj enkrat mesečno pa v živo na lokaciji. Ta srečanja so namenjena sproščenemu pogovoru in medsebojnemu povezovanju. Taka sproščena enourna povezovanja imamo v našem podjetju vsak petek. Vsak prvi petek v mesecu pa imamo obvezno prisotnost druženja na lokaciji. Ti sproščeni petki so čudoviti.

Izguba sodelovanja
Mnoge naloge se uspešneje rešujejo v timu. Ob fleksibilni organizaciji je tovrstno delo težje zagotoviti, vendar številna in vedno bolj izpopolnjena spletna komunikacijska orodja to omogočajo. K temu pripomorejo vodje z dosledno komunikacijo in ustreznim odnosom. V timu, kjer sodelavci odgovorno opravljajo svoje naloge, sodelovanje ne bo ogroženo. Zelo pomembno je, da vsi člani tima spremljajo projekte, se odzivajo na e-pošto in telefonske klice. Vsaj občasno naj se srečajo osebno, da ohranijo stike in odnose.

Izguba prispevka
Vsak delodajalec želi čim večji prispevek delavca k produktivnosti podjetja. Če so delavci fizično prisotni v podjetju, ima delodajalec občutek, da delajo bolje in naredijo več. Vendar to ne drži nujno. Tudi na lokaciji lahko berejo časopise ali brskajo po spletu.

Pomembnejše od fizične prisotnosti in kontrole je jasno sporočilo, kaj in do kdaj se od posameznika pričakuje, da bo nalogo opravil. Najpomembnejša pa je delovna klima, ki zaposlene moralno obvezuje, da dobro in pravočasno opravijo svoje delo. Nagrajevanje zaposlenih naj upošteva kakovost njihovega dela, ne pa čas, preživet v pisarni.

Izguba povezanosti
Tehnologija videopovezav omogoča, da se sodelavci, poslovni partnerji, strokovnjaki istega področja … povežejo kadar koli v dnevu s katere koli lokacije. Aplikacije za skupno rabo koledarja pomagajo usklajevati urnike in prikazujejo razpoložljivosti članov ekipe. Tudi dogodki, namenjeni mreženju, so lahko hibridni ali virtualni. V času pandemije so se sodelavci in poslovni partnerji srečevali na neformalnih virtualnih klepetih ob kavi.

Najpogostejše fleksibilne oblike dela

1. Delo preko oddaljenega dostopa
Običajno je to delo od doma, lahko pa tudi iz javne knjižnice, kavarne ali od drugje, kjer je omogočen dostop do spleta. Nekatera podjetja dovolijo le delo od doma, ne pa tudi z drugih javnih krajev. To je odvisno od politike posameznega podjetja.

Delodajalec mora zagotoviti dostop do tehnologije, ki je potrebna za varno opravljanje dela in povezovanje s sodelavci. Tak način dela zmanjšuje odsotnost z dela in izboljša lojalnost podjetju.