Ena od značilnosti današnjega časa je stalna in hitra spremenljivost vsega. Ne le tehnološki napredek na vseh področjih, tudi družbene spremembe in naš odziv nanje so v nenehnem spreminjanju. V delovnem okolju se je pojavil nov pojem: fleksibilne oblike dela. Tako pri delavcih kot delodajalcih postajajo vse bolj priljubljene, saj delavci lahko bolje usklajujejo poklicne obveznosti in svoj zasebni čas.

Delodajalci vidijo v taki obliki dela prednosti, ker so zadovoljni delavci najboljši. Fleksibilne oblike dela nimajo le pozitivnih učinkov, a slabosti so v primerjavi z njimi minimalne.