Delo od doma (p)ostaja nova oblika dela, ki pa je šele v povojih in skriva v sebi tudi številne pasti. Učinkovito upravljanje psihosocialnih tveganj pri delu od doma bo tako možno le z njihovim prepoznavanjem ter potrebno nadgradnjo naših kompetenc.

Delo od doma smo že vsi močno izkusili na lastni koži. Nekateri so se ga že dodobra navadili oz. pozdravljajo tovrstno obliko dela, saj vidijo v njej številne prednosti. Drugi prisegajo, da je edino klasično delo v organizaciji lahko zares učinkovito, saj ima delo od doma več slabosti kot prednosti. V članku se bomo osredotočili na izzive dela od doma, opozorili na psihosocialna tveganja, ki nastopijo pri tovrstni obliki dela ter predstavili ključne kompetence, ki jih potrebujemo za njihovo preprečevanje oz. zmanjšanje.