Znanje, inovativnost in kreativnost so pomembni elementi, na katerih je treba graditi gospodarski in družbeni razvoj. Digitalna transformacija spreminja tako poslovne modele kot tudi način dela, prav zaradi digitalizacije, novih poslovnih modelov in delovnih mest prihodnosti pa bo potrebno izobraževanje in trg dela postaviti v korak z razvojem in potrebami gospodarstva.

Spremembe poslovnih modelov, ki jih prinaša 4. industrijska revolucija, prinašajo spremenjen način dela, zato se mora trg dela prilagoditi in omogočiti različne oblike dela. Digitalizacija bo zahtevala nove ideje, nove podatke in nove poslovne modele. Do leta 2027 naj bi več kot dve tretjini delovnih mest spadalo med nerutinska dela, miselno delo visoko usposobljene delovne sile pa bo v porastu. Temu primerno se bodo spremenile tudi kompetence, ki bodo potrebne za zasedanje delovnih mest prihodnosti.