Nova tehnologija vedno prinaša s seboj novosti in nove poslovne modele. Posledično to za kadrovske strokovnjake in kadrovske službe predstavlja ustvarjanje novih delovnih mest s pripadajočo sistematizacijo. Tudi blockchain tehnologija in WEB 3.0 prinašata novosti ter potrebo po novih delovnih mestih in kadrih, ki bodo ta mesta zasedali.

V Ameriki so že definirana in delujoča nova (blockchain) delovna mesta, v Evropo in v slovenska podjetja pa šele prihajajo. Zdaj je čas, da kadrovski strokovnjaki spoznamo novo tehnologijo in nova znanja ter poslovne modele in izzive, ki nas čakajo v postopkih kreiranja in sistematizacije novih delovnih mest.

Kaj je blockchain tehnologija?

Blockchain je relativno nova tehnologija. Blockchain (veriga blokov) je sestavljen iz mreže medsebojno povezanih računalnikov (preko interneta). Namesto, da bi imeli en osrednji računalnik in vse podatke na njem, so te informacije (decentralizirano) razporejene po vseh računalnikih v mreži. Tako dobimo razpršeno ali distribuirano mrežo računalnikov.

Področja informacijske dejavnosti se že razvijajo in tako nastajajo nova delovna mesta in tudi poklici.

Vsak blok je kriptografsko zaščiten, vanj pa je mogoče zapisati različne informacije (denar, avto, zemljiška knjiga, zavarovanje …) – od finančnih transakcij do podatkov o avtorstvu oziroma drugih podatkovnih enot. Ker so posamezni bloki povezani v verigo, jih po zapisu ni mogoče spreminjati, kar pomeni, da rešujejo izziv zaupanja in potrjenih informacij. Ta nova tehnologija omogoča hitrejše in varnejše transakcije in obdelavo različnih velikih količin podatkov.

Kje se blockchain tehnologija že uporablja?

Blockchain ni enako kriptovaluti (na primer: bitcoin). Blockchain je tehnologija (nov način preverjanja in potrjevanja podatkov). Bitcoin (oz. kriptovalute) pa je le en izmed produktov, izdelanih s pomočjo blockchain tehnologije. Blockchain tehnologija se ne uporablja samo za kriptovalute, ampak tudi za trgovanje P2P (peer-to-peer), shranjevanje podatkov, upravljanje identitet, pametne pogodbe, namene digitalnega oglaševanja in za še veliko več. Uporaba blockchain tehnologije v praksi je zelo široka in raznolika: finančna industrija, javna uprava, zdravstvo, trgovina, energenti, nepremičnine, sledljivost hrani (mlečna veriga, mesna veriga …), sledljivost gradbenim postopkom, zavarovalništvo, nepremičnine, izobraževanje in sledljivost potrdilom, sledljivost transportnim verigam.

Blokchain razvijalce, ki razumejo tehnologijo veriženja blokov, bodo lovila največja IT podjetja, ki želijo začeti z razvojem decentraliziranih aplikacij. Facebook (Meta), Amazon, IBM in Microsoft že delajo na razvoju in uvajanju blockchain tehnologije.

Le organizacije, ki bodo ob odzivu na zunanje okoliščine v obsegu razpoložljivih virov sposobne ustrezno optimizirati notranje procese in nuditi še bolj kakovostne proizvode in storitve, bodo nagrajene z višjo dodano vrednostjo in zavzetostjo svojih sodelavcev in odjemalcev.

Nove tehnologije ekonomije 4.0 zahtevajo nove poklice, pri čemer umetna inteligenca in analiza »velikih podatkov« ter blockchain tehnologija pomembno vplivata na do zdaj »varna« delovna mesta.

Tehnologija veriženja blokov (blockchain), ki med drugim ponuja tudi avtomatizirano varno preverjanje pooblastil za dejavnosti in dosežke študentov, bo v naslednjih letih močno vplivala na šolske in študijske programe vseh ravni ter na različne oblike usposabljanj.

Za menedžment podjetij in kadrovske strokovnjake pa to predstavlja nova sistematizirana delovna mesta ter iskanje primernih kadrov in seveda njihovo nenehno usposabljanje. Prav tako bo treba usposabljati že obstoječe zaposlene, da bodo razumeli logiko in filozofijo nove tehnologije.

Web 3.0 oz. splet 3 je prihajajoča tretja generacija interneta, v kateri bodo spletna mesta in aplikacije s tehnologijami, kot so strojno učenje, Big Data, tehnologija decentralizirane glavne knjige (decentralized ledger technology – DLT) itn., lahko pametno obdelovale informacije na človeku podoben način.

Na pomoč! Saj se ne razumem na tehnologijo (blockchaina) in programiranje!