DIGITALNE KOMPETENCE SODELAVCEV

DR. SREČO ZAKRAJŠEK, dekan IAM Visoke šole za multimedije, raziskovalec področja digitalnih kompetenc in sodobnih načinov izobraževanja

Facebook
LinkedIn

 Digitalne kompetence sodijo med ključne kompetence za uspešno delo, vedno bolj nepogrešljive pa so tudi za delovanje državljanov v vsakdanjem življenju ter s tem posredno in neposredno za poslovanje sodobnih podjetij. Zato ni naključje, da so med prvimi, že leta 2015, poskušali določiti potrebne digitalne kompetence kupcev.1 To omogoča oceno stanja in zahtev, ki jih mora ponudnik upoštevati, ter obenem ponuja nove ideje in možnosti.

Na splošno lahko digitalne kompetence opredelimo kot zmožnost ali sposobnost posameznika, ki ima dovolj znanja in veščin, da opravi neko nalogo v digitalnem okolju pravilno (varno, kritično), in učinkovito.

Ocena digitalnih kompetenc sodelavcev

Vodje in sodelavci, ki so odgovorni za kadre, imajo praviloma pri digitalnih kompetencah sodelavcev precej težav, saj te za večino področij niso določene. Zato morajo posamezne panoge pripraviti merila in standarde za digitalne kompetence same (lahko tudi na ravni EU), pri čemer bodo imeli ključno vlogo vodje oziroma izobraževalci v