Digitalne kompetence sodijo med ključne kompetence za uspešno delo, vedno bolj nepogrešljive pa so tudi za delovanje državljanov v vsakdanjem življenju ter s tem posredno in neposredno za poslovanje sodobnih podjetij. Zato ni naključje, da so med prvimi, že leta 2015, poskušali določiti potrebne digitalne kompetence kupcev.1 To omogoča oceno stanja in zahtev, ki jih mora ponudnik upoštevati, ter obenem ponuja nove ideje in možnosti.