Vloga strateškega menedžmenta človeških virov v podjetju je lahko nejasna številnim podjetnikom in vodilnim v podjetju, saj se je treba zavedati, da koncept strateškega menedžmenta človeških virov ni tako razširjen v vseh poslovnih okoljih. Zato je pomembno, da se jasno prikaže, kakšna je vloga človeških virov v podjetju, da lahko razumemo celotni koncept strateškega menedžmenta človeških virov.

Glede na izsledke raziskave podjetja KPMG je vloga strateškega menedžmenta človeških virov v podjetju, da priskrbi infrastrukturo in fokusno točko za analizo trenutnega stanja organizacije in njeno korelacijo s človeškimi viri, vključujoč prepoznavo področij, kjer so možne izboljšave praks, ki lahko vodijo do povečanja organizacijske uspešnosti. Vloga človeških virov je tudi načrtovanje in izvajanje aktivnosti s fokusom na zagotavljanju strateške izrabe človeških virov in uspešno doseganje organizacijskih prioritet. Zadnja vloga človeških virov v podjetju pa je »benchmarking«, monitoring in merjenje vseh izidov aktivnosti in procesov.

Na vlogo človeških virov v podjetju lahko gledamo tudi z drugega zornega kota, in sicer ga lahko vidimo kot katalizator, ki skrbi za izvajanje aktivnosti v podjetju. Strateški pristop k menedžmentu človeških virov v organizaciji je iskra, ki zaneti pobude na ravni celotne organizacije za doseganje organizacijskih prioritet. Te pobude ni rečeno, da se skladajo, kar po vsej verjetnosti sproži dvome v učinkovitost procesov in povzroči ponovno ocenjevanje celotnih procesov na ravni organizacije. Zato lahko gledamo na človeške vire kot katalizator, saj povzroči »domino efekt«, ki naj bi prinesel boljšo oceno o aktivnostih in procesih v podjetju in tudi nove ter posodobljene aktivnosti v organizaciji.

Strateška vloga je pomembna in temeljna za uspešno delovanje podjetja.

Izpostavimo lahko področja, na katera naj bi strateški marketing človeških virov (SMČV) kot katalizator najbolj vplival, to so:

Prikazali smo, da je SMČV nekaj, kar vodi k spremembam na ravni celotne organizacije in te spremembe so povečini zaslužne za izboljšanje procesov in aktivnosti v organizaciji ter tudi skupne uspešnosti organizacije. In ravno to je vloga SMČV v podjetju.

Lahko pa gledamo na vlogo SMČV še na en način, in sicer SMČV je v podjetju v vlogi integratorja, kajti njegova vloga je povezovanje ljudi, procesov in sistemov. Ta integracija človeških virov, procesov in sistemov naj bi ustvarila priložnosti za razvoj matrik človeškega kapitala, ki so v skladu s poslovno strategijo.