Vloga strateškega menedžmenta človeških virov v podjetju je lahko nejasna številnim podjetnikom in vodilnim v podjetju, saj se je treba zavedati, da koncept strateškega menedžmenta človeških virov ni tako razširjen v vseh poslovnih okoljih. Zato je pomembno, da se jasno prikaže, kakšna je vloga človeških virov v podjetju, da lahko razumemo celotni koncept strateškega menedžmenta človeških virov.

Glede na izsledke raziskave podjetja KPMG je vloga strateškega menedžmenta človeških virov v podjetju, da priskrbi infrastrukturo in fokusno točko za analizo trenutnega stanja organizacije in njeno korelacijo s človeškimi viri, vključujoč prepoznavo področij, kjer so možne izboljšave praks, ki lahko vodijo do povečanja organizacijske uspešnosti. Vloga človeških virov je tudi načrtovanje in izvajanje aktivnosti s fokusom na zagotavljanju strateške izrabe človeških virov in uspešno doseganje organizacijskih prioritet. Zadnja vloga človeških virov v podjetju pa je »benchmarking«, monitoring in merjenje vseh izidov aktivnosti in procesov.