Skrb za zdravje in kakovostno življenje zaposlenih je ena ključnih usmeritev in predstavlja del poslanstva – odkrivanja novih poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z vrsto preventivnih zdravstvenih pregledov in različnih aktivnosti za krepitev zdravja, ki jih sodelavcem podjetje nudi, vzpodbuja aktiven življenjski slog in promovira zdravje tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju.

Že vrsto let na različne načine spodbujamo zaposlene k zdravemu življenjskemu slogu z namenom reševanja zdravstvenih težav zaposlenih, hitrejšega okrevanja po morebitnih nezgodah, zmanjševanja tveganj za nastanek raznolikih bolezni, izboljševanja duševnega stanja – zdrav življenjski slog namreč povečuje zbranost, čuječnost in pozitivno naravnanost – in nenazadnje tudi z namenom medosebnega sodelovanja, motivacije in doseganja skupnih ciljev. V sklopu svojih aktivnosti podjetje skrbi za to, da svoje sodelavce, ki niso aktivni, spodbuja za telesno aktivnost in k spremembi življenjskega sloga, hkrati pa podpira sodelavce, ki so na tem področju že dejavni, da redno telesno aktivnost tudi vzdržujejo.