Skrb za zdravje in kakovostno življenje zaposlenih je ena ključnih usmeritev in predstavlja del poslanstva – odkrivanja novih poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z vrsto preventivnih zdravstvenih pregledov in različnih aktivnosti za krepitev zdravja, ki jih sodelavcem podjetje nudi, vzpodbuja aktiven življenjski slog in promovira zdravje tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju.

Že vrsto let na različne načine spodbujamo zaposlene k zdravemu življenjskemu slogu z namenom reševanja zdravstvenih težav zaposlenih, hitrejšega okrevanja po morebitnih nezgodah, zmanjševanja tveganj za nastanek raznolikih bolezni, izboljševanja duševnega stanja – zdrav življenjski slog namreč povečuje zbranost, čuječnost in pozitivno naravnanost – in nenazadnje tudi z namenom medosebnega sodelovanja, motivacije in doseganja skupnih ciljev. V sklopu svojih aktivnosti podjetje skrbi za to, da svoje sodelavce, ki niso aktivni, spodbuja za telesno aktivnost in k spremembi življenjskega sloga, hkrati pa podpira sodelavce, ki so na tem področju že dejavni, da redno telesno aktivnost tudi vzdržujejo.

Skrb za zdravje zaposlenih

Sistematično smo se s skrbjo za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih začeli ukvarjati že leta 2011, ko smo vpeljali globalno pobudo Živim zdravo. Ta je zaživela po vseh enotah po svetu, zasnovana pa je na štirih temeljih, ki pomagajo zaposlenim pri načrtovanju zdravega načina življenja: gibaj, izberi, izmeri in obvladuj.

Prispevek posameznika se ekipi, podjetju, blagovni znamki in na splošno v svetu dodatno okrepi.