Večino njenega dela je s podjetji, kjer se osredotoča na to, kako posameznikom in skupinam pomagati razviti ustvarjalni potencial in vgraditi inovativnost v vsakodnevne poslovne procese. Dr. Anja Svetina Nabergoj je izredna profesorica za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer poučuje podjetniške predmete po tako imenovani metodologiji design thinking. Od leta 2010 je predavateljica na Hasso Plattner Institute of Design na Univerzi Stanford, kjer vodi poslovna izobraževanja o inovativnosti in ustvarjalnosti za predstavnike vodilnih svetovnih podjetij in Fortune 500 podjetij.

Foto: PATRICK BEAUDOUIN