Dr. Matej Černe je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V raziskovalnem, pedagoškem in svetovalnem delu se osredotoča na inovativnost, ustvarjalnost, organizacijsko vedenje in psihologijo ter digitalizacijo dela. Za svoje raziskovanje je prejel številne mednarodne nagrade.