Vsaka zgodba ima svoj začetek. In tako je (bilo) tudi s spreminjanjem organizacijske kulture v Skupini Triglav.

Pravimo, da so spremembe težke in dolgotrajne. Da se jim naši možgani upirajo in da smo raje v coni udobja, pa čeprav nam morda niti ni tako zelo udobno. Je pa poznano in zato varno. V Skupini Triglav smo se leta 2017 srečali z velikim izzivom, ko smo ugotovili, da bomo morali spremembam na trgu slediti z drugačnim načinom dela in razmišljanja. Kako in kje začeti? Kako navdušiti zaposlene, da spremenijo nekatera utrjena vedenja, prepričanja in načine delovanja? Kako jih pripeljati do uvida, da bomo s konstruktivnim sodelovanjem, z gradnjo pristnih odnosov, v katerih se aktivno povezujemo ter delimo znanja in izkušnje, imeli skupno korist? Kako povečati v zaposlenih občutek varnosti in jih podpreti na poti spreminjanja v bolj inovativno, odprto in samouresničevalno kulturo? Je to res misija nemogoče?