Kljub tehnološkemu napredku in z njim povezano evolucijo dela potreba po duhovnem razvoju in rasti zaposlenih v blagor njih samih in organizacije, katere del so, marsikje še ni pripoznana. Zaposleni še vedno ne morejo svobodno udejanjati svoje duhovne naravnanosti, se poistovetiti z namero dela, ki ga opravljajo, in soustvarjati skupnosti v okviru organizacije. Udejanjanje duhovnosti na delovnem mestu je ključno »orodje« za razvoj duhovno inteligentnih organizacij, ki vodijo v bolj svetlo prihodnost človeštva.

Pojem duhovnost na delovnem mestu težko opredelimo zaradi abstraktne narave duhovnosti.1 Obstaja več kot 70 definicij pojma duhovnosti na delovnem mestu, vendar določene splošno sprejete razlage še ni.2