V času, ko se svet sooča s številnimi izzivi, med drugim s podnebnimi spremembami in naravnimi nesrečami, se tudi vloga delovnih organizacij precej spreminja. Trajnostni razvoj, ki se ga vse pogosteje omenja, ni več le trend, ampak nujnost za preživetje in rast tako delovnih organizacij kot celotne družbe. Kje pa na področje trajnostnih strategij vstopa duševno zdravje zaposlenih? 

Izvedeli boste:
Na kakšen način lahko duševno zdravje vključimo v HR strategijo?
Kako lahko zaposlenim pomagamo v primeru katastrof, kakršne so bile letošnje poplave?
Kakšen je proces okrevanja zaposlenih v primeru hudih stisk in zakaj mora biti to skrb vsakega HR oddelka?