V svetu, v katerem se soočamo z nenehnimi spremembami in novimi tehnologijami, se lahko hitro počutimo preobremenjene. Strah pred izgubo službe zaradi umetne inteligence in podobno, pa tudi obsežne naravne katastrofe, kot so poplave, ki so letos prizadele že veliko Slovencev, nedvomno vplivajo na duševno zdravje zaposlenih in njihovo produktivnost na delovnem mestu. 

Stroka zato doma in po svetu opozarja, da se bo v prihajajočem letu 2024 treba osredotočiti na bolj celostni pristop k zdravju zaposlenih, ki vključuje tako fizično kot duševno zdravje. McKinsey Health Institute je v svoji letošnji raziskavi odkril, da zaposleni, ki imajo pozitivne izkušnje z delom, poročajo o boljšem celostnem zdravju, so bolj inovativni in imajo boljšo delovno uspešnost.

Ključni izsledki raziskave:

Kako smiselnost dela vpliva na duševno zdravje zaposlenih?

Zaposleni, ki svoje delo dojemajo kot smiselno, pogosteje poročajo o boljšem celostnem zdravju, celo ko tolerirajo toksično vedenje na delovnem mestu. Vendar obstaja meja. Čeprav se lahko celostno zdravje vzdržuje v močno toksičnem delovnem okolju, če zaposleni svoje delo dojema kot smiselno, ga to ne ščiti pred simptomi izgorelosti v močno toksičnih okoljih. Poleg tega, ko zaposleni doživljajo toksično vedenje na delu, so njihove ocene celostnega zdravja za 7 odstotkov nižje in poročajo o 62 odstotkov višji stopnji simptomov izgorelosti.

Raziskovalci McKinsey Health Instituta delodajalcem za izboljšanje celostnega zdravja predlagajo posege na vseh štirih ravneh - individualni, delovni, timski in organizacijski. Če delodajalci želijo zmanjšati takojšnje negativne izide, kot je izgorelost, potem so posegi na ravni dela in tima najboljše izhodišče.

Poglejmo praktični primer. Predstavljajte si zaposlenega, ki ga lahko opišemo kot "sposobnega soočanja s težavami" ali "zmožnega obvladati, kar mu navržemo". To se lahko manifestira kot samoučinkovitost in čustvena prilagodljivost, ki sta glavna dva gonilnika celostnega zdravja - torej edinstvena dejavnika na delovnem mestu, ki lahko ciljno izboljšata celostno zdravje. Ko imajo zaposleni razvito samoučinkovitost, se počutijo samozavestno, da lahko učinkovito ravnajo v primeru nepredvidljivih dogodkov ali obvladujejo nepredvidene situacije zaradi svoje iznajdljivosti. Počutijo se, da lahko ostanejo mirni, ko se soočajo s težavami, ker se lahko zanašajo na svoje sposobnosti spopadanja.

Ti zaposleni lahko ostanejo sproščeni, tudi če morajo spremeniti načrte. Morda celo uživajo, ko se soočijo z nepredvidljivostjo. Zato ni presenetljivo, da se ti zaposleni bolje soočajo z zdravstvenimi težavami, ko nastanejo izzivi ali negotovost. Ta učinek so raziskovalci opazili tudi v njihovih prejšnjih raziskavah o izgorelosti. Razlagamo si ga lahko tudi tako, da so zaposleni s samoučinkovitostjo ali prilagodljivostnimi veščinami bolj sposobni spreminjati izzivalne situacije v priložnosti. To pa so spretnosti, ki se jih da usposabljati in razvijati.

4 ravni za krepitev duševnega zdravja zaposlenih

Ko delodajalci razvijajo strategije za spodbujanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih, ne le z osredotočanjem na slabo duševno zdravje v zahtevnem makroekonomskem okolju, je lahko koristno preučiti, kako podpreti zdravje na štirih različnih ravneh znotraj organizacije:

Omogočanje zdrave delovne sile ni več luksuz, temveč strateški imperativ za organizacije, da lahko krmarijo skozi turbulentne čase v vse bolj kompleksni družbi. Da bi izkoristili priložnosti, ki jih prinaša zdravje in dobro počutje zaposlenih, morajo delodajalci prepoznati svojo vlogo. 

Da bi resnično razumeli, kaj vpliva na zdravje zaposlenih, bi morale organizacije sprejeti sistemski pristop k zdravju zaposlenih, ki upošteva zahteve in omogočitelje zaposlenih, pa tudi, kako lahko oblikujejo intervencije na organizacijski, skupinski, delovni in individualni ravni. 

Z ustvarjanjem delovnih mest, kjer lahko zaposleni uspevajo, lahko organizacije dajo prednost celostnemu zdravju kot pomembnemu izidu, ki se potencialno usklajuje s širšim okoljskim, socialnim in upravljavskim (ESG) okvirom organizacije. Ker so ESG metrike vse bolj uporabljene s strani vlagateljev kot merilo za odločanje, kam usmeriti svoj kapital, lahko v prihodnje pričakujemo tudi več raziskav, ki bi lahko povezale dobro počutje zaposlenih s finančno uspešnostjo.

5 pristopov za boljše zdravje in boljše poslovne prakse

Za organizacije tako ni več dovolj, da zdravje zaposlenih obravnavajo kot mehko merilo. Nasprotno, izvršni direktorji bi morali zdravje zaposlenih obravnavati kot del vodenja z zgledom, kar kaže, kako boljše zdravje in boljše poslovne prakse omogočajo uspeh vsem - posameznikom, ekipam in posledično celotni organizaciji.

Prilagodljivost: Več kot le modna beseda: Prilagodljivost ni le modna beseda; je nujnost. To ne pomeni le, da dovolite svojim ljudem, da delajo v pižamah. Gre za razumevanje, da ima vsak svoj ritem. Nekateri so nočne sove, drugi so jutranji ptiči. Kaj pa, če bi uvedli prilagodljiv delovni čas ali se osredotočili na rezultate namesto na sledenje uram?

Celostni pristop: Telo, um in duh: Poglejmo dobro počutje s celostne perspektive, vključno z mentalnimi, čustvenimi in celo finančnimi vidiki. Spodbujajte vodje, da delijo svoje izkušnje, tudi ranljive trenutke.

Zdravje na delovnem mestu in tehnologija: Uvedimo tehnologijo na smiseln način. Na primer, platforme, ki jih vodi AI, lahko uporabimo za oceno dobrega počutja tima. Te platforme lahko ponudijo neprecenljive vpoglede v stresne točke in predlagajo prilagojene rešitve. Deluje kot osebni trener za dobro počutje, a na podlagi podatkov. 

Komunikacija: Ohranimo jo realno: Komunikacija naj bo odprta in iskrena - kolikor se da, tudi osebna. Ključna je transparentnost. Pokrivajmo vse vidike, ne samo fizično zdravje, ampak tudi duševno, čustveno in finančno dobro počutje.

Načrtovanje za svetlo prihodnost: Ne razmišljajmo samo o letu 2024, ampak tudi o letu 2025 in naprej. Kaj lahko storite zdaj, da boste v prihodnjih letih pozitivno vplivali na zdravje svojih zaposlenih? Morda je čas za usposabljanje vodstva o čustveni inteligenci ali pa za večletno strategijo za dobro počutje, ki presega osnovne ugodnosti.