Avtor te misli, Eric Ries, je pred točno desetimi leti utemeljil »Lean startup«, vodilno metodologijo startupov po vsem svetu. Lean startup je spremenil način, kako na trg vpeljemo spremembe, novosti, nove procese, produkte oziroma storitve z minimalno balasta. Uspešnost priporočenega vitkega pristopa je neposredno povezana s hitrostjo in učinkovitostjo učenja vsega, kar moramo vedeti za preboj oziroma uspeh. Eric Ries je sicer dvanajsti najbolj priznani poslovni mislec na globalni lestvici Thinkers50, eno mesto za v Sloveniji bolj poznanim Simonom Sinekom.

Lean startup pristop ni tehnika generiranja idej, povezovanja naključij, iskanja sreče. Gre za precej »znanstven« pristop, ki je zelo osredotočen na stranke/trge, sam izvedbeni tim in ostale ključne deležnike. Osredotočen je na disciplinirano odpravljanje negotovosti, na učenje.

Ključno je učenje timov

Bistvo učenja niso toliko posamezniki, kot so posamezni timi, ki učenja spreminjajo v prakso. Učenja matičnega tima so za posameznika tudi bolj relevantna in zadovoljujoča kot osebno učenje ali »imaginarno« učenje organizacije. Učimo se drug od drugega, od partnerjev na nabavni in prodajni strani, od strank, univerz, inštitutov, učimo se od drugačnih od sebe. Učimo drug drugega. Tudi timi se najbolje učimo od timov, ki so drugačni od svojega tima. Paziti moramo predvsem na dvoje, na smer oziroma pomembnost in moč oziroma hitrost učenja.

Nimajo vsi timi istega poslanstva

Time lahko ločimo na bolj »graditeljske« in bolj »izvajalske« time. Izvajalski timi so lahko večji in naj ne bi potrebovali neprestanega in hitrega učenja, kot to velja za bolj graditeljske time, ki iščejo in vpeljujejo spremembe in novosti.

Idealna velikost tima obstaja z razlogom

Idealna velikost graditeljskega tima je med tri in sedem. Kar je manj je zelo malo z vidika kompetenc tima, kar je več, lahko upočasnjuje tim. Moj matični tim Corpohub je glede tega idealen. Naše učenje in napredovanje je objektivno bistveno lažje in hitrejše kot v večini drugih timov, ki delujejo v večjih organizacijah. Nad nami namreč ni nikogar, ki bi ga morali prositi ali prepričevati ali nekoga, ki bi nam vsiljeval nam »neljube« oblike učenja. Smo kot v mehurčku.