Etika v selekciji – območje somraka ali luč na koncu tunela?

Etika v selekciji – območje somraka ali luč na koncu tunela?

Nekateri vidiki etičnosti v kadrovskih procesih so zakonsko opredeljeni, drugi so dodatno vtkani v organizacijsko kulturo podjetja, ki jo tvorijo predvsem ljudje in njihove osebne vrednote.

HRM, Miscellanious, en Number of pages: 4 Going Live:

Highlited stories for Etika v selekciji – območje somraka ali luč na koncu tunela?

Table of contents

Bookmarks

Etika v selekciji – območje somraka ali luč na koncu tunela? - Page 1

ETIKA V SELEKCIJI – OBMOČJE SOMRAKA ALI LUČ NA KONCU TUNELA? - Etika v selekciji – območje somraka ali luč na koncu tunela?

ETIKA V SELEKCIJI – OBMOČJE SOMRAKA ALI LUČ NA KONCU TUNELA? - Etika v selekciji – območje somraka ali luč na koncu tunela?

ETIKA V SELEKCIJI – OBMOČJE SOMRAKA ALI LUČ NA KONCU TUNELA? - Etika v selekciji – območje somraka ali luč na koncu tunela?

Pagination for Etika v selekciji – območje somraka ali luč na koncu tunela?

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages