Etičnost lahko označimo kot vrednoto posameznika, skupine ljudi in organizacije. Nekateri vidiki etičnosti v kadrovskih procesih so zakonsko opredeljeni, drugi so dodatno vtkani v organizacijsko kulturo podjetja, ki jo tvorijo predvsem ljudje in njihove osebne vrednote.

Marsikaj je zakonsko dovoljeno, etično pa ni – gre za dilemo, ki je v poslovnem svetu opažena na več področjih. Pri kadrovanju se kadroviki oz. selektorji v podjetjih večkrat znajdemo na tankem ledu. V članku bom predstavila nekaj vidikov, ko etičnost v selekcijskem procesu še posebej pride do izraza.