Flow ali zanos je stanje zavesti, ko smo visoko produktivni in se ob tem dobro počutimo. V članku raziskujemo, kako lahko flow stanje dosežemo pri delu za višjo produktivnost in zadovoljstvo pri delu.

Izvedeli boste:
Kaj je flow stanje in kako ga dosežemo?
Kako flow stanje vpliva na produktivnost in zadovoljstvo pri delu?
Katere so metode za uvajanje flowa v ekipe in organizacije?

V 70 letih prejšnjega stoletja se je ameriški psiholog madžarskih korenin Mihaly Csikszentmihalyi, spraševal, kdaj v življenju smo resnično zadovoljni. S svojo skupino v okviru univerze v Chicagu je, da bi odgovoril na to težko vprašanje, opravil eno največjih študij v zgodovini psihologije, ki je zajemala več kot 10.000 ljudi s celega sveta - vseh kontinentov, ras, zelo različnih družbenih slojev, kultur in poklicev. 

Young beautiful businesswoman in glasses meditating on table at workplace in office.

Skozi raziskavo je ugotovil, da smo v življenju najbolj zadovoljni, ko so naše sposobnosti v ravno pravem ravnovesju z izzivom, ki je pred nami. Takrat pademo v posebno stanje zavesti, ki ga je Csikszentmihalyi fenomenološko poimenoval flow - slovensko zanos3. To je stanje, ko:

Danes je flow definiran kot optimalno stanje zavesti, ko smo na eni strani zelo visoko produktivni in se na drugi strani zelo dobro počutimo. To definicijo izpostavlja Steven Kotler, ki je danes globalno največji strokovnjak za flow9

Kdaj smo lahko v 'flow' stanju?

Stanje flowa oziroma zanosa je značilno za vsa področja življenja. V 'flow' stanju smo lahko v prostem času, ko se ukvarjamo s športom ali glasbo. Lahko je to neka obrt ali čas, ki ga preživimo z živalmi, pa tudi različni mentalni napori (npr. branje in križanke) ali igre (npr. družabne ali računalniške). Vse to je za nekoga lahko 'flow' stanje. 

Je pa 'flow' značilen tudi za delo in na to je bil pozoren tudi Csikszentmihalyi. Njegova študija je pokazala, da smo v zanosu lahko tudi, ko:

Flow nas lahko spremlja povsod. Csikszentmihalyijeva študija je bila zelo jasna in nedvoumna, saj je ugotovil, da več časa, kot bomo v življenju preživeli v flow stanju, bolj bomo z našim življenjem zadovoljni2

Več časa, kot bomo v življenju preživeli v flow stanju, bolj bomo zadovoljni s svojim življenjem.

Razlog za tako dobro počutje v flow stanju se skriva v naši nevrobiologiji. Čeprav je flow navzven za vsakega zelo različna aktivnost, pa se v našem telesu dogajajo isti procesi. Določeni deli možganov se delno deaktivirajo. Prednji reženj, kjer se vzpostavi ego in se računa čas, se ugasne. Možgani začnejo valoviti z nižjimi (alfa in theta) frekvencami, ki so značilne za sproščena stanja, kot sta meditacija in REM spanje. Sprošča pa se tudi zelo zanimiv “koktajl” nevroprenašalcev, ki omogočajo izredno dobro počutje. Noradrenalin, dopamin, endorfini, anandamid, serotonin in potencialno oksitocin so kemikalije, ki omogočajo to pozitivno senzacijo8

Kako je flow povezan s HR trendi