Vrh sezone študentskega dela je pred nami, kar nam ponuja odličen vpogled v prihodnji trg dela. Študentsko delo, ki ga opravlja generacija Z, že zdaj kaže trende, ki bodo oblikovali delovno okolje v prihodnosti. V e-Študentskem servisu so pripravili nekaj ključnih ugotovitev, ki so pomembne za kadrovike.

Slika je simbolična. Foto: Freepik

Najbolje plačana študentska dela za generacijo Z

Ponudba študentskih del letos presega povpraševanje, kar posledično dviguje urne postavke, predvsem zaradi višjih življenjskih stroškov in boljših pogojev dela. Najbolje plačana so dela, ki zahtevajo specifično znanje in veščine, kot so:

Trenutno povprečna urna postavka za študentsko delo znaša 8,44 € bruto na uro (7,13 € neto na uro).

Poleg teh so visoka plačila zaznana tudi v administraciji strežnikov, razvoju programske opreme in aplikacij (od 20 €/h bruto dalje), ter v logistiki, projektiranju in marketingu (od 19 €/h bruto dalje).

Sledijo še urejanje prostorov in okolice (18 €/h bruto), ročna dela, ki so prav tako med bolje plačanimi (17 €/h bruto), urejanje družbenih omrežij (16 €/h bruto).

Gibanje urnih postavk sicer kaže na postopno rast povprečne urne postavke, kar odraža pomanjkanje kandidatov za študentska dela in posledično povišanje plačil za privabljanje mladih kandidatov. Visoke urne postavke je tako mogoče zaslediti tudi v gostinstvu in turizmu, ki je panoga, ki se srečuje z največjim pomanjkanjem kadra. Hkrati pa je eno od študentskih del, za katerega se mladi ne odločajo radi. Med opravljenimi študentskimi deli je namreč zgolj 7–8 % dela v gostinstvu in strežbi. 

V zadnjih dveh letih se je povprečna urna postavka za študentsko delo povišala za približno 1,31 € bruto na uro. To predstavlja 18 % povečanje, kar je za dobrih 5 odstotnih točk višje od inflacije.

Povečanje ponudbe del in pravičnost do generacije Z

Ponudba študentskih del je letos večja za približno 5 odstotnih točk v primerjavi z lanskim letom, kar dodatno dokazuje pomanjkanje kandidatov ob rekordni zaposlenosti. Specifična dela, povezana s strokovnimi področji študija, kot so računalništvo, inženiring in digitalni marketing, so vse bolj iskana. To kaže na premik v ponudbi študentskega dela od splošnih k delom, ki ponujajo specifične izkušnje in kompetence, koristne za karierno rast.

Študenti in dijaki pretežno iščejo dela, ki so povezana z njihovo smerjo šolanja, prinašajo pomembne kompetence in vodijo do rednih zaposlitev. Mladim sta pomembna tudi ugled delodajalca ter dobro plačilo, opažajo v e-Študentskem Servisu.

Vesna Miloševič Zupančič, strokovna direktorica e-Študentskega servisa, poudarja: »Z malce več začetnega vložka lahko dobite diamante, ki jih lahko po svoje obrusite. Če delodajalci mladim pomagajo, jih mentorirajo, spodbudijo, da bi mogoče delali diplomsko ali seminarsko nalogo v povezavi z njihovo organizacijo, jih navdušijo in jim zaupajo tudi zahtevnejše naloge, obstaja večja verjetnost, da jih na koncu tudi zadržijo.«

Nasveti za delo z generacijo Z

Da bi pritegnili in zadržali mlade talente, kadroviki lahko upoštevajo nekaj ključnih strategij:

  1. Izpostavite prednosti podjetja: Okoljske in ESG pobude, veganski meni za malico, parkirišče, kolesarnico, sobo za sprostitev ali možnost dela v paru s prijateljem.
  2. Poenostavite prijavne postopke: Razmislite, ali res potrebujete njihov CV za občasno delo. Oblikujte video navodila in bodite odzivni na prijave.
  3. Vključujte mlade od prvega dne: Vprašajte jih za mnenje, povabite na skupno malico in vključite v aktivnosti, rezervirane za redno zaposlene.
  4. Ponudite varen prostor za učenje: Prijaznost, sproščenost, dobri odnosi in možnost napak so ključni za generacijo Z.
  5. Jasno komunicirajte in poskrbite za povratne informacije: Razložite, spremljajte in podajte povratno informacijo - predvsem tudi v primerih, če jih ne izberete za vaše sodelavce.

»Nikoli ne bi sprejela redne zaposlitve pri delodajalcu, ki mi ni odgovoril na prijavo za študentsko delo.«

(A. P., študentka, 22 let)

Generacija Z: Fokus na kakovost življenja

Generacija Z ceni svoj prosti čas, hobije in kakovost življenja. Pomembna jim je fleksibilnost z vidika urnikov, načina in postopkov dela. Kot poudarja Vesna Miloševič Zupančič: »Z opazovanjem svojih staršev so prišli do spoznanja, da za trud in trdo delo nisi vedno pravično nagrajen, zato pogosteje na prvo mesto postavljajo sebe in svoje življenje.«

Kadroviki, izkoristite priložnost, da prilagodite svoje pristope in strategije za vključevanje generacije Z v svoje delovno okolje. Z razumevanjem njihovih pričakovanj in potreb lahko zgradite uspešno in dolgoročno sodelovanje.

Ali ste vedeli, da ima e-Študentski Servis aplikacijo za enostavno obveščanje vseh prijavljenih?

Na e-Študentskem Servisu so zaradi odzivov mladih kandidatov za delo, ki so bili razočarani, da niso bili obveščeni o neizbranosti za študentsko delo, za katerega so se prijavili, razvili sistem “Odzovi se”. Delodajalci s pomočjo sistema z le enim klikom naenkrat obvestijo vse prijavljene mlade kandidate o (ne)izbranosti za prosto študentsko delo.