Protislovje v času globalizacije je v tem, da ne poznamo tujcev in njihovih navad, še več, ker menimo, da jih poznamo, smo še dlje od resnice. Razlike so tako očitne in navade tako različne, da lahko popolnoma izničijo in preprečijo sodelovanje ter posel. Vendar vse popolnoma po nepotrebnem, posebno zdaj, ko se lahko hitro poučimo o razlikah, še bolj bistveno pa, da se zavemo moči medkulturnih razlik in se tako zavemo njihovega vpliva, da nam bo lažje in prijetneje v družbi s tujci.

Že dolgo smo del evropskega in globalnega gospodarstva. Veliko podjetij pri nas ima tuje zaposlene ali tujega lastnika. Vsi se zavedamo, da je to prava in edina pot, saj po pravilu brez sodelovanja s tujino ni možne dolgoročne rasti in uspešnosti. Česar ne vemo, je, da v tujini in med tujci veljajo druga pravila obnašanja in druge navade, ki jih nevede ves čas kršimo in s tem, ne le ustvarjamo osebne zamere, temveč tudi ovire za lastno uspešnost in napredovanje pri tujcih. Čeprav je v rabi sicer lep izrek: »Vsi ljudje se smejimo v istem jeziku«, žal, ne velja in nas le globoko zavaja. Tuje navade seveda prinesejo tudi tujci k nam kot zaposleni ali le v sodelovanju in nujno je, da so kadrovske službe na to pripravljene. Pripravljene pa so lahko le z izobraževanjem o medkulturnih razlikah; tako da so pozorni na razlike in te upoštevajo pri svojem delu ter poskrbijo, da je to znanje prisotno tudi pri vseh zaposlenih. Tako bodo lahko razrešili ali še bolje preprečili morebitne neizbežne spore in nesoglasja, ki onemogočajo sodelovanje.

Poslovne in kulturne razlike

Preprosto se niti ne zavedamo, da ne vemo, kar bi morali vedeti, da bi se obnašali primerno in bili zato učinkoviti ter uspešni. Pri mednarodnem sodelovanju, učenju in poslovanju nam zato vedno bogato poplača, če smo pozorni na poslovne in kulturne razlike po svetu.

Ko poznamo tuje poslovne navade dežele, vemo, kako pristopiti, se pogovarjati in sodelovati s tujci; kaj in kdaj predlagati ter česa ne omenjati. To nam omogoči uspešno vodenje razgovora in odnosa v dolgoročno uspešno sodelovanje, ker vemo, kaj smemo in kdaj ter česar ne.

Priporočljivo je, da vedno poznamo okvirno zgodovino okolja, komu pripada naš sogovornik; strankarsko, narodnostno, versko … in smo seznanjeni z njegovimi domačimi vsebinami, o katerih se lahko družabno pogovarjamo in kramljamo, hkrati pa vemo, o čem ne smemo načenjati pogovora. Vemo, kako posluje, kako se dogovarja za posel, katere stvari so mu pomembne ter s kakšnimi ljudmi in v katerem času bo začel posel. Le zavedanje pomembnosti vsega naštetega nam lahko prikaže način za učinkovito poslovanje brez neprijetnih presenečenj. Veliko različnost sveta tako lažje sprejmemo z navdušenjem kot zanimivost in ne kot dodatno oviro ter tako z veseljem raziskujmo ter spoznavajmo vsakršno poslovno okolje, saj bomo le tako dobrodošli in zadovoljni z izidi poslovnih razgovorov in stikov po svetu.

Pravilo palca

Velja splošno pravilo palca z izjemami, da smo, če poslujemo z zahodnimi poslovneži, lahko bolj odkriti in neposredni pri izražanju svojih poslovnih želja in hotenj, ker je poslovno okolje bolj podobno domačemu; bolj, ko se oddaljujemo v arabsko, azijsko in drugo poslovno okolje, bolj moramo biti potrpežljivi in znati brati med vrsticami ter biti previdni, da koga nehote ne užalimo. Biti moramo vedno obzirni do domačih navad tujcev, hkrati pa se moramo zavedati razlik in vzrokov zanje pri tujcih pri nas, da nas te ne spravijo s »tira«.

V britanskih deželah se držite nasveta Oscarja Wilda: »You can never be overdressed or over educated! – Nikoli ne moreš biti predobro oblečen ali predobro izobražen!«

Šale so odličen način prebijanja ledu in ustvarjanja dobrega vzdušja, ki je ključno za sklenitev posla, vendar so lahko zelo dvorezen meč, ki vas popolnoma onemogoči. Če se boste šalili na račun vere in običajev, bo to lahko v zahodnih državah nekako še šlo, nikakor pa ne na vzhodu, še zlasti med muslimani. Zlato pravilo, ki se ga zaradi obzirnosti držite tudi na zahodu, velja; nikoli se ne šalite o lastnostih, ki so dane oziroma jih oseba v šali ni izbrala ali ni mogla izbrati sama. S tem pristopom ne morete zgrešiti.

Na primer na Japonskem, Kitajskem in Tajskem ne smemo nikoli pokazati, da smo jezni, lahko le mirno povemo, kaj nas teži, drugače ne bo prišlo do podpisa pogodbe.