GRADNJA BLAGOVNE
ZNAMKE PODJETJA

Prof. Omar Merlo, poslovna šola Imperial College Business School, London

Facebook
LinkedIn

Močna, vplivna znamka lahko koristi podjetju in ciljnemu tržišču: podjetje lahko privabi najboljše delavce, kandidati pa se pri sprejemanju pomembnih odločitev v karieri soočajo z manj negotovosti.

Gradnja blagovne znamke je na vse bolj tekmovalnem trgu dela že skorajda nujnost. Iskalci zaposlitve imajo namreč številne možnosti izbire delodajalcev, podjetja pa morajo med seboj tekmovati, da privabijo najboljše delavce. Največji izziv za ustvarjanje blagovne znamke je zagotoviti, da stranke s podjetjem in njegovim programom trženja dobijo prave izkušnje ter da želena čustva, misli, podobe in zaznave postanejo povezane s podjetjem. To zahteva gradnjo enakosti znamk.

Gre za diferencialni učinek, ki ga ima blagovna znamka na odzive strank na trženje te znamke. Vpliv oziroma moč znamke je torej v tem, kaj vzbudi pri strankah oziroma v tem primeru, kaj si o njej mislijo iskalci zaposlitve. Uspeh blagovne znamke je v izkušnjah, ki jih stranke skozi čas dobijo prek tega, kaj o podjetju vidijo, slišijo, čutijo in kaj se o njem naučijo.