V dinamičnem svetu poslovanja je HR&M kreativni zajtrk, ki ga je revija HR&M organizirala v sodelovanju s podjetjem Transformacija, predstavljal svežino v razumevanju pomena organizacijske kulture in njenega vpliva na uspešnost podjetij. Sodelujoči strokovnjaki, med njimi Miha Bavec, Peter Kosin in Ilijana Šuligoj Javornik, so delili dragocene vpoglede in nasvete, ki osvetljujejo potrebo po strategiji organizacijskega razvoja, ki transcendirajo tradicionalne poslovne modele.

Miha Bavec, ustanovitelj, lastnik in direktor podjetja Transformacija, ter iskan poslovni trener in coach, specializiran za razvoj vodij in organizacij, je poudaril, da je organizacijski razvoj ključen za vzpostavitev, ohranjanje in povečanje učinkovitosti podjetja. V slovenskem poslovnem okolju je ta koncept pogosto spregledan, čeprav je učinkovitost temeljni pokazatelj zdravja organizacije. Bavec je izpostavil, da avtentično in funkcionalno vodenje, ki uresničuje strateške odločitve, predstavlja hrbtenico uspeha podjetja.

Kdaj je pravi čas, da gradnjo kulture prevzame HR?

Peter Kosin, direktor podjetja INEA, ki je na vodstveni položaj prešel s svoje strokovne funkcije v podjetju, je delil svoje spoznanje, da rast podjetja prinaša tudi izzive, ki lahko presenetijo, če organizacija ni pripravljena. Pomanjkanje pozornosti do HR funkcije je v njegovem primeru vodilo do zmanjšane učinkovitosti, kar je sčasoma zahtevalo zunanjo pomoč.

Ilijana Šuligoj Javornik, priznana HR strokovnjakinja z obsežnimi izkušnjami v visokotehnološkem mednarodnem podjetju RLS merilna tehnika, je poudarila, da mora biti HR vključen v strateške odločitve podjetja, saj lahko prepozna potrebe in izzive, še preden ti postanejo očitni vrhnjemu vodstvu. S svojimi kompetencami in zmožnostjo izvedbenega delovanja lahko HR odigra ključno vlogo pri oblikovanju uspešne organizacijske kulture.

Zanimivo je, da so vsi trije govorci izpostavili pomen prilagajanja in razvoja v skladu s potrebami rasti podjetja. Kot otrok, ki preraste čevlje in potrebuje nove, večje čevlje, tako tudi podjetje potrebuje nove pristope in strategije, ko prehaja različne faze svoje rasti.

Zakaj mora biti HR del najvišjega vodstva organizacije

V razpravi o upravljanju s spremembami so sodelujoči strokovnjaki poudarili potrebo po razvoju čustvene inteligence, komunikacijskih veščin in vodstvenih sposobnosti. Ilijana je delila primer iz prakse, kjer so delavnice na temo čustvene inteligence in komunikacije pomagale odpraviti konflikte v podjetju in izboljšale zasebno življenje zaposlenih.

Miha Bavec je zaključil z mislijo, da je vključevanje HR direktorja v vrhovno vodstvo podjetja ključno za uspešno povezovanje poslovne in humanistične funkcije organizacije. S tem se odpira pot k bolj celostnemu in uravnoteženemu pristopu k vodenju podjetja, ki ne temelji zgolj na finančnih kazalnikih, ampak tudi na kakovosti medosebnih odnosov in zadovoljstvu zaposlenih.

Naslednji HR&M kreativni zajtrk: pripravljali bomo kremšnito

HR&M kreativni zajtrk je postal platforma za izmenjavo idej in strategij, ki jih podjetja lahko uporabijo za krepitev svoje organizacijske kulture in spodbujanje trajnostne rasti. Pridružite se nam na naslednjem, ki ga v torek, 26. marca, ob 8.30 uri pripravljamo v sodelovanju z IIBA Slovenija. 

Zanimivo bo, saj bomo skozi pripravo kremšnite pokazali najpomembnejše »sestavine« uspešnega poslovanja ter njihov pomen za dvig vrednosti HR v očeh poslovnih vodij in uprave. Delavnica bo potekala virtualno, nanjo se prijavite na povezavi.